Kinderopvang- en wijkcentrum SAVE Trust

Deze websitepagina wordt momenteel geactualiseerd; foto's worden nog aangepast.

Wereldwijd werken er 168 miljoen kinderen. India telt als land de meeste kindarbeiders ter wereld. Daar werken zo'n 13 miljoen kinderen; vooral in steengroeven, in de kledingindustrie, op de velden en als huishoudelijke hulp. In 2001 werkten er in Andra Pradesh, de staat waar SAVE Trust is gevestigd, 136000 kindarbeiders en alleen al in het Guntur district 92000. Dit zal nu in 2021 en door de impact van Corona (toegenomen armoede) nog meer zijn.  De overheid, samen met politie, kinderbescherming en organisaties als SAVE Trust voert veelal acties uit waarin kinderen die werken worden meegenomen en tijdelijk in een opvangcentrum ondergebracht. Ouders die hun kinderen komen ophalen moeten beloven hun kind niet meer te laten werken. Dit biedt geen oplossing op lange termijn omdat deze kinderen uiteindelijk na enkele dagen weer moeten werken en niet naar school gaan.
SAVE Trust streeft sinds 1997 ernaar middels allerlei projecten kinderarbeid terug te dringen.  Sinds 2019 is de ngo bezig om een langgekoesterde droom waar te maken: de bouw van een rehabilitatiecentrum waar kinderen kunnen verblijven die eerder kinderarbeid verrichtten.  Dit centrum zal ook als wijkcentrum gaan fungeren voor hun ouders en andere arme dorpelingen.

SAVE Trust heeft met behulp van donateurs een perceel van 2145 m2 aangekocht in Damarapalli Village, Tadikonda Mandal in het Guntur district. Hier start in 2021 de bouw van dit rehabilitatie- annex wijkcentrum. Twintig tot 25 meisjes en het zelfde aantal jongens uit arme mijnwerkersgezinnen worden hier gehuisvest, liefdevol verzorgd en van goede voeding voorzien. Ouders zijn hier altijd welkom en vlakbij. De kinderen ontvangen schooluniformen, boeken, schriften, schrijfgerei, schoenen en verder alles wat nodig is om naar school te gaan. In het centrum is een huiswerkbegeleider die de kinderen na school helpt met wiskunde, computerles, les in Engels, Hindi en Telegu (de plaatselijke taal). Op loopafstand is een lagere school voor 6- tot 12- jarige kinderen en de middelbare school is per fiets en bus te bereiken. Er zijn plannen om bij het gebouw koeien te houden en een moestuin aan te leggen en genoeg speelruimte. Gedacht wordt aan zonnenpanelen en zonnenboilers (ten behoeve van heet water en een drinkwaterfilterinstallatie.
Ouders van deze kinderen en andere mensen uit de doelgroep zijn afkomstig uit de dorpen Phanidaram, Adavitakkellapadu, Pedapalakaluru, Bandarupalli, Perecherla, Visadala, Chinnapalakaluru, Adivitakkelapadu, Gorlavaripalem, Summerpet, Ponnekallu, Lam, Swarna Bharathi Nagar, Mallavaram and Dokiparru.
Ongeveer 2000-2500 mensen per jaar kunnen de twee gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw gebruiken tijdens bijeenkomsten en cursussen.  De dienstverlening van SAVE Trust zal later in 2021 ook ten goede komen aan 600-800 andere families en de komende jaren aan 2500-3000 andere arme gezinnen.  Zij zijn afkomstig uit sloppenwijken en achtergebleven gebieden rond Guntur Rural Mandal. De centrale Indiase regering en overheid van Andra Pradesh bouwen vlakbij huizen voor hen. Vier kilometer verwijderd van het centrum in Lam Village en in Damarapalli Village zelf verstrekt de overheid momenteel gratis land aan allerlei arme families. Het gaat in totaal om 809371 m2. SAVE Trust verwacht zo veel families te kunnen ondersteunen.

De gemeenschappelijke ruimtes worden gebruikt voor: bewustzijnscampagnes over gezondheidsproblemen van vrouwen,  moeder- en kind zorg, rechten van vrouwen en kinderen zoals bijv. het recht op onderwijs en de illegaliteit van kinderarbeid en van kindhuwelijken, methodes om kinderarbeid te voorkomen, welzijns- en ontwikkelingsprogramma's voor vrouwen zoals bijv. beroepsomscholing en het verstrekken van andere bestaansmiddelen, instructie over milieu, afvalverwerking en preventie van ziekten, steun aan mensen met handicaps, voorlichting over overheidssubsidies voor educatie, kinderopvang, alfabetiseringsprojecten etc. SAVE Trust voert sinds 1997 al deze programma's en cursussen uit in de buitenlucht. Met de komst van dit centrum is er voor het eerst ook de mogelijkheid om deze binnen te laten plaatsvinden.

Een Nederlands fonds heeft zich gecommitteerd om de eerste 30.000,- euro voor haar rekening te nemen waar we erg blij mee zijn.

 

 

 

india2018_593
microkrediet
blindmeisje
india2018_118
mary_en_anvesh_indira
dansen
bijeenkomst
spandoek
priester