SAVE Trust

Stichting Amaidhi steunt momenteel 5 projecten en heeft goede relaties met een zesde organisatie in India: SAVE Trust. Bestuursleden van Amaidhi hebben SAVE Trust op eigen titel gesteund met een bijdrage en met bemiddeling bij Nederlandse fondsen. SAVE Trust werkt in Guntur (Andhra Pradesh) en omgeving en heeft talrijke projecten op het gebied van onderwijs voor arme kinderen, opleidingen voor gehandicapte studenten, vrouwenemancipatie, het claimen van rechten en werkgelegenheid voor vrouwen in de agrarische economie (microcrediet projecten) en de omscholing van mijnwerkersvrouwen.

Amaidhi steunt twee categoriƫn van deelprojecten van SAVE Trust. Door te klikken op de link kunt u daar meer over te weten komen:

  1. Educatie
  2. Werk voor de gemeenschap

SAVE Trust staat voor Social Action and Value Education Trust. Deze NGO is in 1997 opgericht door de familie Indira met geld uit de verkoop van hun eigen land. De familie Indira zag zoveel volwassenen en kinderen om hen heen die in slechte levensomstandigheden verkeerden, dat ze besloten hen te helpen. SAVE trust heeft 20 betaalde werknemers en 30 vrijwilligers in dienst. Alle overhead en managementkosten worden door de familie gedragen zodat giften voor 100% aan de projecten besteed worden. Kijk hier een filmpje over de vrouwen die chillipepers schoonmaken; hun kinderen gaan dankzij SAVE Trust naar school.

Studies voor gehandicapte studenten

We steunden 2 gehandicapte jongeren die een opleiding tot leraar hebben gevolgd. In 2017 studeerde Prabhu Teja Kancherla af, een jongen met een orthopedische beperking. In 2108 verwierf de slechtziende Nagalakshimi Cheropalli haar diploma als PABO-docent. Het Nijmeegse fonds Frangipani heeft beide opleidingen gesponsord met 500,- per jaar en het resterende geld is prive bijgelegd door Amaidhi-bestuursleden.We hebben kunnen bemiddelen in de samenwerking tussen SAVE Trust en het Lilianefonds die de middelbare school opleiding van 5 gehandicapte leerlingen over nam van een ander fonds in 2015. We zijn erg blij met de bereidheid van Stichting Frangipani om het leerjaar 6 vwo (+2 intermediate) van de orthopedisch gehandicapte maar hoogbegaafde jongen Deelip Nutakki te betalen. Een voormalig sponsor van Amaidhi heeft het resterende bedrag bijgelegd. Deelip haalt dermate hoge cijfers dat we nu op zoek zijn naar een fonds dat vanaf april 2019 in een vierjarige Bachelor Technologie ondersteuning wil bieden. Frangipani bemiddelde voor SAVE Trust waardoor een ander fonds, dat anoniem wil blijven, 3 jaar lang de Bachelor opleiding ICT van de eveneens gehandicapte Venkat Sai wil sponsoren. Geweldig, bedankt!

De overheid van Andra Pradesh hanteert een voorrangsbeleid bij sollicitaties voor overheidsbanen. Jongeren krijgen voorrang, naar vastgestelde quota in percentages op basis van handicap, sociaal economische achtergrond (backward of scheduled caste) en gender (meisjes). SAVE Trust blijft deze doorzetters, ook na hun afstuderen begeleiden op weg naar werk.

Microcrediet project voor plattelandsvrouwen

Een ander fonds in Castricum droeg bij aan een microcrediet project voor plattelandsvrouwen, 'Navajeevan'. We hebben hiervoor geprobeerd aanvullende fondsen te vinden om de andere helft te betalen maar dit is niet gelukt. UIteindelijk heeft SAVE Trust hiervoor een lening afgesloten.Elke vrouwengroep die deelnam aan dit microcredietproject betaalde een deel van het geleende geld terug en dit werd op een bankrekening werd gezet. Dit geld, in de vorm van 'revolving funds' wordt nu jaarlijks gebruikt om nieuwe vrouwengroepen hun eigen produkten te laten telen en verkopen. Het doel is zo 500 vrouwen aan een beter bestaan te helpen. Duurzaam: er is geen projectfinanciering meer nodig maar de komende jaren kunnen steeds nieuwe vrouwen hun eigen produkten gaan verkopen en daardoor hun levensomstandigheden verbeteren.

Beroepsomscholing voor mijnwerkersvrouwen

Ditzelfde Castricumse fonds steunde enkele projecten van mijnwerkersvrouwen in Perarcharla waar de mijnwerkfamilies in hutjes bij de steengroeves wonen. Deze mijnwerkers werken vaak met het hele gezin in de daggroeves, de quarries, en delven hier steen. Vrouwen krijgen andere bestaansmiddelen en training (beroepsomscholing) van SAVE Trust. Door zeep te maken, kleding te leren naaien, etc hoeven deze vrouwen niet meer in de daggroeves te werken. Ook projecten gericht op verbetering van de gezondheid van de kinderen worden hier uitgevoerd door SAVE Trust. In april 2019 sluit SAVE Trust een omscholingsproject af voor vrouwen van mijnwerkersfamilies waar het bovengenoemde fonds in Castricum steun aan verleende. Dan zal in een ander deel, het noord westen van Peracherla een soortgelijk project starten voor 80 vrouwen. Het Willems Koopsfonds heeft hier 1000,- voor gedoneerd en Stichting Overal 5000,-. Hier zijn we heel blij mee, bedankt!

Educatieve materialen voor mijnwerkerskinderen

Momenteel zoekt SAVE Trust financiering van educatieve materialen voor 60 mijnwerkerskinderen. Het betreft school uniformen, schooltassen met een schrift, pennen, potloden en huiswerkbijles. Tot standard 7 kunnen arme kinderen gratis naar een overheidsschool maar schooluniformen, schoenen, schooltassen met inhoud zijn verplicht en daarvoor dienen ouders te zorgen. De mijnwerkersfamilies zijn echter te arm om deze materialen te betalen. Het project dat start in juni 2019 behelst twee schooljaren. Het duurt tot mei 2021 en komt ten goede aan kinderen die achter liggen qua leerprestaties omdat ze vanwege kinderarbeid onregelmatig naar school gaan. Dit project heeft SAVE Trust al enkele jaren in andere delen van Peracherla uitgevoerd en het is deel van een meerjaren plan. SAVE Trust streeft ernaar alle kinderen van de mijnwerkersfamilies naar school te laten gaan en door educatieve materialen en bijles te verschaffen, te zorgen dat er geen drop outs meer zijn en ze geen kinderarbeid meer uitoefenen. Voorafgaand aan elk soortelijk project praat SAVE Trust met alle families en geeft voorlichting in een 'awareness campaign'. Thema's zijn bijv de rechten van kinderen, het wettelijk verbod op kinderarbeid, de voordelen van educatie op de lange termijn. Tegelijkertijd blijft SAVE Trust ook in gesprek met overheids ambtenaren omdat educatie en het zorgen voor materialen zodat deze kinderen naar school kunnen, uiteindelijk een zaak van de overheid is. Als de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 in april 2021 eindigen, zullen SAVE Trust en Stichting Amaidhi opnieuw voor deze groep van 60 kinderen educatieve materialen werven via Nederlandse fondsen. Zo kunnen deze kinderen hun opleiding voortzetten. Onze hoop en verwachting is dat de groep van 60 kinderen dan groter is.

Operatie en behandeling voor Gantela Shankar.

Gantela Shankar is 14, afkomstig uit een arme familie en heeft misvormde voeten waardoor hij niet kan lopen. Hij is een van de protegees van SAVE Trust. Na zijn geboorte is hij aan een voet geopereerd, nu hopen we geld bijeen te brengen om de andere voet te behandelen. Na de operatie zijn enkele maanden behandeling nodig omdat dagelijks de schroeven in zijn voet, moeten worden bijgesteld. Dat dit erg pijnlijk is en veel doorzettingsvermogen vereist, spreekt vanzelf. De orthopedisch chirurg die met veel korting de operatie wil uitvoeren, schat dat de kans op volledige genezing 95% is. Liliane fonds verwees ons door naar CHAI, Catholic Health Services India, om hiervoor financiele steun aan te vragen. Recent heeft CHAI haar werkingsgebied ingeperkt en valt Guntur, in Andra Pradesh, hier niet meer onder. Nu zijn we op zoek naar een fonds dat hieraan kan bijdragen.

Tijdens projectbezoeken in India worden ook projecten van SAVE Trust bezocht waarover enkele Amaidhi-bestuursleden verslag uitbrengen aan de fondsen die SAVE Trust steunen (zie projectenreis 2018 elders op de Amaidhi website). Wij zijn ervan onder de indruk hoe SAVE Trust overheidssubsidies gebruikt om mensen te helpen. Zo heeft deze NGO ook een NCLP school opgezet voor kinderen van standard 1 tm 5 (6-11-jarigen) van ouders die als paprikaplukkers werken Deze ouders namen hun kinderen mee om op de velden te werken. SAVE Trust heeft hier voor een paar honderd kinderen een stokje voor kunnen steken: de NGO haalt de kinderen 's ochtends op en brengt ze na school naar hun ouders. Hun ouders krijgen een klein bedrag in rupees, als een overheidssubsidie dat hen compenseert voor hun tekort in inkomen.

Bekijk hier een filmpje van een dans tijdens ons projectbezoek van 2018.

Eerder bemiddelde Stichting Amaidhi ook voor mensen die in India stage willen lopen en hielpen we andere mensen met het opzetten van een stichting voor werk in ontwikkelingslanden. Ook verwijzen we regelmatig Indiase NGO's die we niet financieel kunnen helpen naar fondsen en stichtingen in Nederland. Dat deden we bijvoorbeeld voor de NGO Marialaya die zwerfmeiden opvangt.

Hier vindt u een verslag van onze bevindingen tijdens het projectbezoek van 2018

india2018_593
microkrediet
blindmeisje
india2018_118
mary_en_anvesh_indira
dansen
bijeenkomst
spandoek
priester