Zonta Resource Centre

Aids is in India een groot probleem. Zonta Resource Centre is een opvanghuis voor vrouwen met hiv en aids in Chennai. Ze krijgen er een dak boven hun hoofd, medische begeleiding en een zinvolle dagbesteding.

Stichting Amaidhi heeft - gesteund door de fondsen Wilde Ganzen en ICCO - geld bijeengebracht om een nieuw gebouw voor de vrouwen neer te zetten. Het oude gebouw was te klein en bouwvallig. Een ander nadeel was dat het een gehuurd pand betrof.

Sinds 2004 is het nieuwe gebouw voor het Zonta Resource Centre gebouwd. Maar het werd pas enkele jaren laten in gebruik genomen. onder de naam Zonta 'Amaidhi' Resource Centre. Dorpelingen rond dit nieuwe gebouw hielden de verhuizing van de oude naar de nieuwe plek enkele jaren tegen. Ook vernielden ze de omringende muur en een deel van het gebouw. Ze waren tegen de komst van vrouwen met aids naar hun dorp.

Inmiddels is de rust weergekeerd en wonen de vrouwen al weer een aantal jaar in het huis. Tijdens onze projectbezoeken die we jaarlijks afleggen, nemen we de vrouwen van het Zontahuis steeds mee voor een uitstapje.

Zonta is een internationale vrouwenorganisatie, vergelijkbaar met Rotary- en Lionsclubs. De afdeling Chennai/Madras van deze organisatie runt het opvanghuis. De Zonta-afdeling in Chennai is een van de drie Indiase afdelingen. De andere twee bevinden zich in Calcutta en New Delhi.

Zonta Chennai heeft een aparte stichting gevormd die het Zonta Resource Centre bestuurt. Daarin zit een aantal vrouwen uit de afdeling.

Nu het centrum er staat, beschouwt Amaidhi dit project als afgesloten.

 

Zonta International
Zonta International stelt zich de volgende doelen:

Dienstverlening wereldwijd en in de directe omgeving;
Verbeteren van de juridische, politieke en economische status van vrouwen, en van hun positie wat betreft onderwijs, gezondheid en arbeidsomstandigheden;
Bevorderen van begrip, verstandhouding en vrede door een wereldwijd verbond tussen zakenlui en beroepskrachten;
Bevorderen van rechtvaardigheid en respect voor de mensenrechten en fundamentele vrijheden;
Een internationaal bondgenootschap dat hoge ethische maatstaven propageert en diensten verleent aan de gemeenschap en dat onderlinge steun biedt aan zijn leden.
artikel in Harmony Magazine

artikel in The Hindu: opvanghuis beschadigd

artikel in The Hindu: opvanghuis geopend

 

zontasite1
zontasite2
zontahuis
zontasite3
zontasite4
zontasite5