Women Empowerment - Pavement Dwellers

Karunalaya helpt vrouwen en meisjes in de sloppenwijken rond het opvanghuis voor straatkinderen en rond de vissershaven voor zichzelf op te komen. Dat gebeurt via het project 'Women Empowerment'.

Karunalaya vormt vrouwen-zelfhulpgroepen en brengt vrouwen op de hoogte van hun rechten in de politiek en in hun gezin. Maar ook helpt Karunalaya bij het voeren van rechtszaken, het tegengaan van kinderhuwelijken en het opzetten van kleine coƶperatieve bedrijven.

Het project kreeg drie jaar, van 2009 tot en met 2011, steun van Stichting Overal, een Nijmeegse kringloopwinkel. Sinds 2011 doet een aantal van de opgeleide vrouwen mee aan de verkiezingen tot leiders in hun sloppenwijk. Tot nu toe waren de mannen altijd de zelfbenoemde leiders. Maar ze maakten hun rol niet echt waar. De vrouwen hebben nu gereedschap in handen om dat wel te doen. Inmiddels zijn twee vrouwen in de wijkraad gekozen.

Enkele vrouwengroepen uit de visserswijk zijn samen een rijsthandel begonnen. Zo krijgen ze een inkomen om een financiƫle buffer te vormen voor de maanden dat hun mannen niet de zee op kunnen om te vissen. Ook hebben ze zo een eigen inkomstenbron, onafhankelijk van hun mannen.

Ook na de steun van Stichting Overal blijft het project doorgaan. Het opvanghuis voor straatkinderen doet ook dienst als verzamelpunt voor de vrouwengroepen.

Pavement Dwellers - Wonen op straat

'Pavement dwellers' zijn mensen die leven in krotten of tenten aan de kant van de weg. In sommige gevallen al een aantal generaties. Dan hebben ze van hun tent een piepklein huisje gemaakt. Zo klein dat alleen een paar kleine kinderen er in kunnen slapen. De rest van de familie slaapt dan op straat. Dat leidt soms tot ongelukken of berovingen.

Karunalaya begeleidt de straatbewoners bij het vormen van associations, een soort vakbonden die strijden voor echte huizen en meer rechten. Karunalaya heeft 25 gemeenschappen van straatbewoners geadopteerd. Die zijn verenigd in tien associations. Tot nu toe heeft de regering nog geen toezeggingen gedaan waar de straatbewoners wat mee kunnen. Ze krijgen wel huizen aangeboden, maar alleen op terreinen ver van de stad. Die liggen te ver van het gebied waar ze werken als dagloners (koelies).

Via petities, rechtszaken en demonstraties strijden de pavement dwellers voor hun rechten.

Sinds 2012 steunt Stichting Overal dit project via Amaidhi.

De kinderen van de straatbewoners worden door Karunalaya gestimuleerd om naar school te gaan. Ze krijgen schooltassen met leermiddelen, dezelfde schoolrugzakjes die ook naar de straatkinderen uit het opvanghuis van Karunalaya gaan. Het geld daarvoor wordt jaarlijks bijeengebracht door kinderen die in Beuningen het vormsel doen in de Corneliuskerk.

 

openingkaartje2_1