Vraag en Aanbod steunt schooltassenproject

De Wijchense kringloopwinkel Vraag en Aanbod geeft 500 euro voor het schooltassenproject van Karunalaya. Jaarlijks koopt de opvang voor straatkinderen Karunalaya een groot aantal schooltassen voor straatkinderen, kinderen uit de sloppenwijken en kinderen van stoepbewoners (pavement dwellers). Daarvoor zamelen ook de kinderen die jaarlijks het vormsel doen in de Beuningse Corneliuskerk geld in.

Van het ingezamelde geld worden tassen met boeken, schriften en pennen gekocht, schooluniformen en schoeisel. Ook gaan de straatkinderen op een educatief kamp.

We willen vraag en aanbod hartelijk bedanken!

vraagenaanbod
school_bags_2008_amaidhi_059