Superactie van vormelingen Beuningen

Dit jaar voeren de kinderen die in Beuningen het vormsel doen in de Corneliuskerk (Parochie H. Johannes XXIII) weer actie voor de straatkinderen van Karunalaya. En hoewel ze maar met zijn tienen zijn, hebben ze al een prachtig bedrag bijeen verzameld. Tijdens de viering in de kerk op 28 februari 2015, de zogeheten voorstelviering, bleek dat ze maar liefst 367,83 euro hadden verzameld in zelfgemaakte tasjes. Het geld wordt namelijk besteed aan schooltassen met boeken, pennen en schriften voor straatkinderen en kinderen uit de sloppenwijken in Chennai.

Via een collecte onder het kerkvolk kwam nog eens 204 euro extra binnen tijdens deze viering. Daardoor staat de stand van de Beuningse actie voorlopig op 571,83 euro. En dat is vergelijkbaar met eerdere acties in de Corneliuskerk. Met één verschil: toen waren er (veel) meer vormelingen. Dit is dus een geweldig resultaat. Beuningse kinderen helpen ons nu al voor het 16-de jaar om tassen en andere nuttige zaken aan te schaffen voor de straatkinderen.

Ook tijdens de vormselviering zelf wordt er een collecte gehouden voor het project en de opbrengst van de Vastenactie in de Corneliuskerk komt ook ten goede aan het schooltassenproject. Verder ontvingen we hiervoor tot nu toe een bijdrage van 159 euro van het jeugdschaaktoernooi in Millingen aan de Rijn en een bijdrage van 500 euro van kringloopwinkel Vraag en Aanbod in Wijchen.

Wie wil doneren voor deze actie, kan een bedrag naar keuze overmaken naar onze rekening, onder vermelding van 'Schooltassen Karunalaya': NL76 RABO 0167 9446 81

 

foto_1
foto_2
tekeningen2015_0001_2