Steun aan St. Joseph's Hospital

Amaidhi heeft de kliniek St. Joseph's Hospital de afgelopen jaren diverse donaties in geld en goederen gedaan:

  • Samen met Henk Kooij is het nodige medisch meubilair en medische hulpmiddelen naar Kamalapuram verscheept: een onderzoekstafel, rolstoelen, krukken, medicijnen, etc.
  • Amaidhi doneerde geld voor de aanschaf van twee accu-generatoren
  • Remedi doneerde een grote hoeveelheid spuiten en twee digitale bloeddrukmeters
  • Via Amaidhi doneerde een katholieke vrouwengroep uit Nijmegen geld voor de aanschaf van medicijnen
  • Amaidhi besteedde twee maal een eindejaarsgift van de Haëlla Stichting aan de aanschaf van medicijnen voor St. Joseph's Hospital
  • Amaidhi heeft zich garant gesteld voor de betaling van medische veldwerkers in tien dorpen rond de kliniek in de jaren 2003 t/m 2010.
  • Amaidhi gaf geld voor de bouw van een patientenkeuken, reparatie van het dak van het hospitaal, aanleg van regenwaterafvoer en een opslagbekken en aanschaf van medisch meubilair.
  • Amaidhi gaf geld voor de aanschaf van een jeep, waarmee het meerjarenproject dat door Cordaid en het Anton Jurgens Fonds werd gesteund werd afgesloten.
  • Na deze tijd is Amaidhi het St. Joseph's Hospital blijven steunen met bijdragen voor medicijnen en een maandelijkse vergoeding voor de gezondheidswerkers (health workers).
  • De FNV-afdeling in Wijchen heef 130 pennen gedoneerd aan de internaatsmeisjes van St. Joseph’s Hospital in Kamalapuram. De pennen zijn mee naar India genomen door Bernadette Verbruggen van Future for Sale. Die stichting heeft een aantal meisjes met arme ouders geadopteerd en verleent hen een beurs zodat ze naar de kostschool kunnen gaan.

 
 

Hulp na overstroming.

  • In 2009 traden de rivieren in Andhra Pradesh uit hun oevers en raakten veel mensen ontheemd. Ook 23 dorpen rond Kamalapuram werden door de overstroming getroffen. Met het geld dat we inzamelden, werden medicijnen, dekens, kleding en andere noodzakelijke eerste levensbehoeften gekocht door de medewerkers van het St. Joseph’s Hospital. Zij zorgden ook voor de distributie van de gekochte goederen via de gezondheidswerkers die namens de kliniek in de dorpen actief zijn. Andhra Pradesh had al jaren geen moesson van enige betekenis meer meegemaakt. Rivieren die jarenlang nauwelijks water hadden gevoerd konden de enorme waterhoeveelheid van niet verwerken en hetzelfde gold voor het omliggende uitgedroogde land. Lees hier de brief van Sr. Nirmala, geschreven n.a.v. de overstromingen.
  • In 2013 leverde Stichting Amaidhi een grote bijdrage aan de bouw van een nieuw toiletgebouw voor het meisjesinternaat op het terrein van St. Joseph's Hospital door de stichting Thomas Bouwprojecten.
a_apotheek
a_dorpswerk
a_vroedvrouw
a_pennen