St. Thomas Hospital

St. Thomas Hospital is een ziekenhuis dat in eerste instantie zorg biedt aan arme mensen tegen een kleine vergoeding en in sommige gevallen gratis. Een luxe-afdeling met betaalde zorg maakt dit mogelijk. St. Thomas Hospital ligt in het zuiden van Chennai en is verbonden aan de congregatie Franciscan Sisters of St. Joseph.

  • Acties om dit ziekenhuis te steunen tijdens de Coronacrisis kunt u op de volgende pagina vinden. Klik hier voor meer informatie.
  • Een ander actueel project betreft de gesponsorde opleiding voor studentes die studeren aan de St. Theresa of child Jesus school of Nursing. Klik hier voor meer informatie.
  • Het ziekenhuis heeft een meerjarenplan voor verduurzaming en vergroening opgesteld: regenwateropvang, waterzuivering en waterhergebruik, zonneboilers voor heet water en de installatie van zonnepanelen voor elektriciteit.  Amaidhi heeft hierin al projecten gesteund en financierde samen met Wilde Ganzen mee aan een regenwateropvang die nu wordt gebouwd.  Klik hier voor meer informatie.

ACTUELE ACTIE! HULP GEVRAAGD! Een huis voor de familie Sugumaran

Stichting Amaidhi steunt al meer dan 25 jaar projecten van de arts en franciscaanse zuster Mary Rexline. Zij heeft in Chennai (Madras) een ziekenhuis opgericht in een arm gedeelte van de stad: het St. Thomas Hospital. Dokter Rexline is een zeer charismatische vrouw die de positie van armen en hulpbehoevenden op tal van manieren versterkt, bijv. met gratis gezondheidszorg.

Een van haar werknemers de assistent Sugumaran die al meer dan 25 jaar in het ziekenhuis werkt, bevindt zich in een noodsituatie. De hut van bananenbladeren, plastic en afvalhout waarin hij woonde met zijn familie was zo slecht eraan toe dat deze moest worden afgebroken. In de moessonregens lekte het onderkomen aan alle kanten. Alle familieleden zijn noodgedwongen weggetrokken en wonen nu verspreid bij vrienden en kennissen.

Zuster Rexline wil daarom een stenen huis voor hem bouwen zodat Sugumaran en zijn uitgebreide familie een fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben. Onze stichting steunt dit project met 1.500 euro. Marcel Van der Linden van Stichting Van Der Linden Fonds doneert 4.026 euro. Er is nu nog een bedrag nodig van ruim 7.000 euro. Daarvoor doen we een beroep op andere fondsen en op onze trouwe donateurs. We kunnen het niet alleen! Wilt u een bijdrage leveren? Maak dan een bedrag naar eigen inzicht over op rekening NL76 RABO 0167944681 van Stichting Amaidhi Nijmegen ovv ‘huis sugumaran’. Groot of klein, alle hulp is welkom!  Uw gift wordt voor 100 procent besteed aan het project. (alle overheadkosten worden door ons al vrijwilligers zelf betaald.). Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het ziekenhuis werd opgericht in 1972 als een kleine polikliniek bij St. Thomas Mount aan de zuidwestelijke rand van Chennai. Het is uitgegroeid tot een ziekenhuis met 200 bedden onder de bezielende leiding van zuster en arts Mary Rexline. St. Thomas Hospital heeft tal van poliklinieken in voorsteden van Chennai en de dorpen ten zuiden van de stad. Op het ziekenhuisterrein bevindt zich naast een hostel voor zorgpersoneel en leerlingen ook een klooster en de St. Theresa of Child Jesus school of Nursing. Hier worden meisjes opgeleid in een driejarige HBO-opleiding tot verpleegkundige en verloskundige.

Het ontstaan van Stichting Amaidhi is mede aan zuster Rexline te danken. Onze bestuursleden besloten tot het oprichten van stichting Amaidhi na diverse bezoeken aan Rexlines ziekenhuis. Bij veel projecten die Amaidhi steunde, hebben we samengewerkt met de Vereniging Yaluva. Deze vereniging richtte zich specifiek op steun aan projecten van het St. Thomas Hospital. Yaluva heeft besloten haar activiteiten per 1 januari 2014 te beëindigen. Ook heeft Amaidhi vaak advies ontvangen van de architecten van de Stichting Thomas Bouwprojecten, eveneens vrijwilligers.

Sinds 1997 zijn al veel projecten gesteund van het St. Thomas Hospital. Het gaat om gezondheidsonderwijs (voorlichtingsmaterialen), de aanschaf van een tankauto voor het vervoer van water, de aanschaf van een defibrillator en verscheping van een aantal containers met medisch meubilair, medicijnen en andere medische hulpgoederen. We steunden de huiswerkbegeleiding in de omringende sloppenwijken met daken en verlichting en de aanschaf van een tractor voor de boerderij van het ziekenhuis. Ook gaven we geld voor de aanschaf van een beademingsapparaat. Het ziekenhuis verleende hulp na de tsunami in 2004 en overstroming van de rivier Adyar in Chennai, in december 2015.  Amaidhi heeft toen schooluniformen en boeken en schriften gefinancierd voor kinderen van de R.C. M. school van de congregatie en de bouw van een personeelsverblijf. Voor dit nood- en wederopbouw project verschafte Emmaus Bilthoven 1750 euro ende Gebroeders van den Bosch stichting 5000 euro. De laatste jaren hebben we de steun toegespitst op projecten die het ziekenhuis helpen zijn eigen boontjes te doppen zoals  aanschaf van een aantal zonneboilers op het dak van het ziekenhuiscomplex, het bejaardenhuis in Chembarambakkam en het kindertehuis en de vernieuwing hiervan na beschadigingen door de cycloon in 2016. In 2020 is behalve voor het Coronaproject ook enkele malen geld verstrekt voor maaltijden en voedselpakketten voor arme buurtbewoners.

 

wilde_ganzen_logo_2019_compact_pay-off
rexlinesite1
sugumaran 2
sugumaran 4
stthomas1
stthomas3
stthomas6
stthomas4
20180509_154902
rexlinesite3
20180518_113022
rexlinewebsite4_0
rexlinewebsite4
rexlinesite2