CORONA-ACTIE MET WILDE GANZEN St. Thomas Hospital

St. Thomas Hospital is een ziekenhuis dat in eerste instantie zorg biedt aan arme mensen tegen een kleine vergoeding en in sommige gevallen gratis. Een luxe-afdeling met betaalde zorg maakt dit mogelijk. St. Thomas Hospital ligt in het zuiden van Chennai en is verbonden aan de congregatie Franciscan Sisters of St. Joseph.

Wij hebben succesvol actie gevoerd, samen met Wilde Ganzen, om dit ziekenhuis te steunen tijdens de coronacrisis. Dit heeft 11.696 euro opgebracht en daarna is nog eens 470 euro ingezameld. Met grote dank aan ZWO ontmoetingskerk Rijssen, Thomasstichting voor bouwprojecten, enkele broeders en alle donateurs.

De Corona-crisis raakt ook India hard. St. Thomas Hospital, geleid door dr. sr. Rexline, heeft vooral behoefte aan medische materialen. Het verpleegt nu ex-Corona patiënten en patiënten waarvan nog niet vaststaat of ze wel of niet besmet zijn omdat ze nog niet getest zijn. De regering heeft St.Thomas Hospital verzocht, indien nodig, binnenkort ook Corona patiënten te verzorgen. Haar vraag betreft vooral desinfectiemiddelen, medische mondkapjes, schorten, handschoenen en andere beschermende materialen.

In het naaiatelier van haar medezusters worden momenteel ook (niet medische) mondkapjes gemaakt. In India is iedereen verplicht als hij of zij op straat komt, om een mondkapje te dragen. Rondom het ziekenhuis zijn veel mensen, zoals migranten uit andere regio’s die geen recht hebben op voedseldistributie. Dr. Rexline heeft samen met paters en andere weldoeners een netwerk opgezet om deze mensen van voedsel en basisbehoeften te voorzien. Hier heeft zij wel voldoende geld voor.

Samen met dr. Rexline hebben we een begroting gemaakt voor benodigde materialen. Wij zijn erg blij en dankbaar dat Wilde Ganzen deze inzamelingsactie met een premie van 100% ondersteunt! Dat betekent dat bij elke euro die u doneert, Wilde Ganzen er nog een euro bijvoegt. Eveneens erg dankbaar zijn wij voor de bijdrage van ZWO van de Ontmoetingskerk in Rijssen van 1500,-. Dat houdt in dat we nog 4485,- bij elkaar willen inzamelen.

Indien u een Facebook-account heeft, wil u ons bericht op Facebook (zoek Stichting Amaidhi) dan a.u.b. delen? Hartelijk bedankt! Indien u prijs stelt op een eindverslag, laat het ons weten dan sturen we u dit toe.

Stichting Amaidhi is een ANBI-stichting, waar alleen vrijwilligers voor werken en uw giften worden voor 100% aan St. Thomas Hospital gedoneerd. Alle overheadkosten (reiskosten, administratie- en presentatiekosten worden uit eigen beurs door onze bestuursleden betaald. We zijn erg dankbaar dat het opmaken van onze jaarrekening, het beheer van de website en het design van de nieuwsbrief worden gesponsord). Amaidhi is lid van Partin, belangenorganisatie en keurmerk voor kleine goede doelen.

Doneren kan via IBAN-rekening:
NL76 RABO 0167 9446 81
Onder vermelding van corona actie St. Thomas Hospital, t.n.v. Stichting Amaidhi, Nijmegen.
Hartelijk dank!
=======================

Momenteel is het ziekenhuis ook bezig met een groot plan voor verduurzaming en vergroening: regenwateropvang, waterzuivering en -hergebruik en de installatie van zonnepanelen. Daar wil Amaidhi mee helpen.

Het ziekenhuis verleende ook hulp na de overstromingen in Chennai, in december 2015. Ook daarbij hielp Amaidhi.

Stichting Amaidhi heeft al veel projecten gesteund van het St. Thomas Hospital. Het gaat om gezondheidsonderwijs, de aanschaf van een tankauto voor het vervoer van water, de aanschaf van een defibrillator en verscheping van een aantal containers met medisch meubilair, medicijnen en andere medische hulpgoederen. We steunden de huiswerkbegeleiding in de omringende sloppenwijken en de aanschaf van een tractor voor de boerderij van het ziekenhuis. Ook gaven we geld voor de aanschaf van een beademingsapparaat.

De laatste jaren hebben we de steun toegespitst op projecten die het ziekenhuis helpen zijn eigen boontjes te doppen. Zoals de aanschaf van de tractor en het project dat in 2013 en 2014 is uitgevoerd: de plaatsing van een aantal zonneboilers op het dak van het ziekenhuiscomplex, het bejaardenhuis en het kindertehuis die vanuit St. Thomas Hospital worden geleid.

Het ziekenhuis werd opgericht in 1972 als een kleine polikliniek bij St. Thomas Mount aan de zuidwestelijke rand van Chennai. Het is uitgegroeid tot een ziekenhuis met 200 bedden onder de bezielende leiding van zuster en arts Mary Rexline. St. Thomas Hospital heeft tal van poliklinieken in voorsteden van Chennai en de dorpen ten zuiden van de stad.

Op het ziekenhuisterrein liggen ook een klooster en een school voor verpleegkundigen.

Het ontstaan van Stichting Amaidhi is mede aan zuster Rexline te danken. Onze bestuursleden besloten tot het oprichten van de stichting na diverse bezoeken aan Rexlines ziekenhuis. Bij diverse projecten die Amaidhi steunde, hebben we samengewerkt met de Vereniging Yaluva. Deze vereniging richtte zich specifiek op steun aan projecten van het St. Thomas Hospital. Zij heeft besloten haar activiteiten per 1 januari 2014 te beëindigen.

wilde_ganzen_logo_2019_compact_pay-off
rexlinesite1
unnamed
stthomas1
stthomas3
stthomas6
stthomas4
20180509_154902
rexlinesite3
20180518_113022
rexlinewebsite4_0
rexlinewebsite4
rexlinesite2