St. Joseph’s Hospital

In de kleine dorpen van Andhra Pradesh is goede gezondheidszorg een schaars goed. St. Joseph’s Hospital, een kliniek in Kamalapuram, geeft zorg in de dorpen rond dit stadje en dan vooral aan de bewoners van de 'colonies', de delen van de dorpen waar dalits (kastelozen) wonen. Drijvende kracht achter deze kliniek was tot 2015 de non en verpleegkundige zuster Nirmala. Zij behoort tot de orde Franciscan Sisters of St. Joseph. Nirmala's taak is in 2015 overgenomen door zuster Leo Josephine, eveneens behorend tot deze congregatie.

Kamalapuram staat bekend om zijn beedies, kleine sigaretten. Hoe deze worden gemaakt, is te zien in dit filmpje.

Het meest recente project in Kamalapuram betreft de betere inrichting van de bevallingskamer en hulpmiddelen en medicijnen voor de gezondheidswerkers die vanuit de kliniek werken.

Stichting Amaidhi heeft het St. Joseph’s Hospital beter toegerust voor zijn taak. De kliniek is voorzien van voldoende medicijnen, (verpleegkundige) materialen en apparatuur. Cordaid en het Anton Jurgens Fonds hebben dit project gesteund met financiële bijdragen.

Zuster Nirmala heeft onder meer generatoren gekocht om de regelmatige stroomuitval het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast ontving ze onder meer medicijnen, een nieuwe inrichting voor haar verloskamer (ze is ook verloskundige), salaris voor de gezondheidswerkers in de dorpen die ze heeft opgeleid en die ze begeleid, een keukentje voor bezoekende familie van patiënten, en middelen voor renovatie van het dak van de kliniek en van een regenwateropslag. Hier ziet u de gezondheidswerkers in actie toen ze Peter en Dilia ontvingen tijdens het projectbezoek van 2018.

In 2008 werd het meerjarenplan dat we voor de kliniek maakten afgerond met de aankoop van een nieuwe jeep voor St. Joseph´s Hospital. Bij die gelegenheid is een eindrapport gepubliceerd. Amaidhi steunt nog steeds de gezondheidswerkers die door zuster Nirmala zijn opgeleid en nu door zuster Leo Josephine worden gecoacht. Ook werken we samen met de Belgische stichting Future for Sale die leeringen uit arme families ondersteunt die de plaatselijke school bezoeken. De meisjes verblijven in het meisjesinternaat op het terrein van St. Joseph's Hospital. De jongens op het jongensinternaat van de tegenovergelegen kerk.

In 2013 heeft de stichting Thomas Bouwprojecten een nieuw toiletgebouw gebouwd voor de meisjes van het kostschoolinternaat. Aan die bouw heeft onze stichting een flinke financiële injectie gegeven. In 2015 heeft Stichting Amaidhi het St. Thomas Hospital gesteund bij de aanschaf van medicijnen voor de gezondheidswerkers, een onkostenvergoeding voor hen en de aanschaf van een aantal medische apparaten.

Voor een overzicht van de steun die Stichting Amaidhi tot nu toe gaf aan St. Joseph's Hospital, kunt u hier klikken.

Voor een filmpje over de apen in de kloostertuin kunt u hier klikken.

 

nirmalasite4
foto_lab_stjosephs_0
nirmalasite7
nirmalasite2
nirmalasite5
anirmalasite3
nirmalasite8