SAVE Trust

SAVE Trust staat voor Social Action Value Education Trust. Dit is een ngo in Guntur, in de deelstaat Andra Pradesh. Deze NGO is in 1997 opgericht door Mary Indira en haar familie met geld uit de verkoop van hun eigen land en giften van vrienden. De familie Indira zag zoveel volwassenen en kinderen om hen heen die in slechte levensomstandigheden verkeerden, dat ze besloten hen te helpen. SAVE trust heeft 20 betaalde werknemers en 30 vrijwilligers in dienst. Alle overhead en managementkosten worden door de familie gedragen zodat giften voor 100% aan de projecten besteed worden. Klik hier voor een filmpje over de vrouwen die chillipepers schoonmaken; hun kinderen gaan dankzij SAVE Trust naar school.

Vooral landarbeiders (coolies) en mijnwerkers in de steengroeven worden gesteund.  Anvesh Peddinti is sinds een paar jaar de manager.  SAVE Trust voert diverse projecten uit: beroepsomscholing (skillstraining en vocational training) en het verstrekken van andere middelen van bestaan aan mijnwerkersvrouwen, health camps waarin artsen patiënten  bezoeken en behandelen in de sloppenwijken en bij de steengroeves,  bestrijding van analfabetisme door adult education en distributie van leermaterialen, schooluniformen en het geven van huiswerkbegeleiding ('tuition') aan kinderen, women empowerment door voorlichting over vrouwenrechten te geven en zelfhulpgroepen te organiseren en microkredieten voor agrarische vrouwen. Gehandicapte kinderen ontvangen begeleiding en ook jongeren met een beperking worden gesteund in hun Bachelor-studies. In de strijd tegen kinderarbeid werkt SAVE Trust samen met politie, leerplichtambtenaren,  kinderbescherming en andere overheidsorganen en leidt ook enkele N.C.L.P scholen. Deze National Child Labour Project scholen zijn een vorm van non formal education: kinderen die gered worden uit kinderarbeidsituaties krijgen aangepast onderwijs. SAVE Trust heeft in de jaren  2010. 2012. 2013. 2015 het Certificate of Appreciation gekregen van de overheid wegens haar verdiensten op dit gebied. Sinds 2019 werkt de ngo aan haar grootste project tot nu toe: de bouw van een rehabilitatiecentrum voor kinderen die eerder werkten. In dit project worden educatie en opvang van kinderen gecombineerd met community development: dit gebouw gaat ook fungeren als wijkcentrum voor hun ouders en andere arme dorpsbewoners. (meer informatie over dit project is via een link naar een andere websitepagina te bereiken. Deze link volgt later op deze bladzijde.)

Stichting Amaidhi bemiddelt sinds 2014 voor SAVE Trust in de contacten met Nederlandse fondsen. In juni 2021 is overeengekomen SAVE Trust ook als counterpart te verwelkomen.

Op deze website pagina leest u meer over de volgende projecten waarbij Stichting Amaidhi heeft kunnen bemiddelen:  Microcredieten van agrarische vrouwen, beroepsoriëntatie en verschaffing van nieuwe bestaansmiddelen aan mijnwerkersvrouwen, operatie en behandeling van Gantela Shankar.

1 Educatie
2 Gemeenschapswerk

Op deze bladzijde hieronder komen de volgende projecten aan bod:  beroepsomscholing van mijnwerkersvrouwen, microcrediet project voor agrarische vrouwen, de operatie en behandeling van Gantela Shankar en een verslag van het projectbezoek in 2018.

Beroepsomscholing voor mijnwerkersvrouwen: skills training and new means of livelihood

Een Castricums fonds steunde enkele projecten van mijnwerkersvrouwen in Perarcharla waar de mijnwerkfamilies in hutjes bij de steengroeves wonen. Deze mijnwerkers werken vaak met het hele gezin in de daggroeves, de quarries, en delven hier steen. Vrouwen krijgen andere bestaansmiddelen en training (beroepsomscholing) van SAVE Trust. Door zeep en andere producten te leren maken, distributie van naaimachines en instructie in het maken van bijv. kleding hoeven deze vrouwen niet meer in de daggroeves te werken. In april 2019 sloot SAVE Trust dit project af. Daarna vroeg SAVE Trust Stichting Amaidhi om fondsen te zoeken om een nieuw soortgelijk project uit te voeren. Dit project is gestart in april 2019 in een ander deel, het noord westen van Peracherla. Tachtig vrouwen telt de doelgroep: 40 van hen zijn jonger dan 40 jaar en ontvangen de skills training in diverse vaardigheden. De oudere vrouwen ontvangen de nieuwe middelen van bestaan. Het Willems Koopsfonds heeft hier 1000,- voor gedoneerd en Stichting Overal 5000,-. Hier zijn we heel blij mee, bedankt! De intentie was om dit project in mei 2020 af te sluiten. Door Corona is dit niet gelukt omdat in India een aantal lange periodes van lockdown plaatsvonden; de huidige lockdown wordt waarschijnlijk in juli 2021 opgeheven. SAVE Trust bleef en blijft deze vrouwen zoveel mogelijk monitoren en begeleiden.

Microcrediet project voor agrarische vrouwen 

In 2016-2017 heeft SAVE Trust dit project, getiteld 'Navajeevan' uitgevoerd. "Navajeevan 'betekent 'nieuw leven' en is symbolisch voor de nieuwe kansen, het nieuwe bestaan dat deze vrouwen zo krijgen. Het doel van dit nog steeds doorlopende project is 500 vrouwen te helpen nieuwe landbouwprodukten en zaden aan te schaffen, hen bij te staan in het telen van hun gewassen (via de methode van Best Agricultural Practices)  en de verkoop van hun producten. Doordat deze vrouwen een deel van de winst terugstorten in een revolving fund bij de bank resulteert dit in startkapitaal voor de volgende groepen vrouwen. Dit project zorgde en zorgt nog steeds voor voedselzekerheid bij arme agrarische vrouwen. Ze ontvangen hogere prijzen voor hun geteelde produkten omdat zij ook bijgeschoold worden in marketing en dus geïnformeerd worden over de juiste prijzen voor hun producten  en de beste verkoopmethoden.  Minimumlonen worden gegarandeerd waardoor het gezinsinkomen stijgt, kinderen meer gelegenheid krijgen om naar school te gaan en minder hoeven mee te werken. Doordat vrouwen deze projecten leiden is hun positie als kostwinner ten opzichte van hun man ook sterker en wordt verdiend geld niet uitgegeven aan alcohol door mannen. Het aantal gevallen van huiselijke conflicten daalt hierdoor. Door de verbeterde levensomstandigheden neemt de migratie af doordat families niet meer elders werk hoeven te gaan zoeken. Een fonds in Castricum heeft de helft van dit project  bekostigd met een donatie van 6875,-. Stichting Amaidhi heeft tevergeefs andere fondsen hiervoor gezocht. Uiteindelijk heeft SAVE Trust de andere helft van de kosten betaald via een banklening. Twee bestuursleden van Stichting Amaidhi hebben tijdens een projectbezoek een aantal vrouwen in 2018 gesproken die rijst, pepers, kokosnoten en een soort bladeren hadden geteeld en erg enthousiast waren.

Operatie en behandeling voor Gantela Shankar.

Gantela Shankar is 15, afkomstig uit een arme familie en is geboren met misvormde voeten waardoor hij niet kan lopen. Hij is een van de protegees van SAVE Trust. Na zijn geboorte is hij aan een voet geopereerd, nu hopen we geld bijeen te brengen om de andere voet te behandelen. Na de operatie zijn enkele maanden behandeling nodig omdat dagelijks de schroeven in zijn voet, moeten worden bijgesteld. Dat dit erg pijnlijk is en veel doorzettingsvermogen vereist, spreekt vanzelf. De orthopedisch chirurg die met veel korting de operatie wil uitvoeren, schat dat de kans op volledige genezing 95% is.  Nu zijn we op zoek naar een fonds dat hieraan kan bijdragen.

Wij zijn ervan onder de indruk hoe SAVE Trust overheidssubsidies gebruikt om mensen te helpen. Zo heeft deze NGO ook een NCLP school opgezet voor kinderen van standard 1 tm 5 (6-11-jarigen) van ouders die als peperplukkers werken Deze ouders namen hun kinderen mee om op de velden te werken. SAVE Trust heeft hier voor een paar honderd kinderen een stokje voor kunnen steken: de NGO haalt de kinderen 's ochtends op en brengt ze na school naar hun ouders. De overheid stort op een rekening van elk kind dat niet werkt totdat hij/zij 14 jaar is een bedrag aan rupees. Dat wordt ingezet vanaf 14 jaar voor schoolgelden en boekgelden. De overheid betaalt namelijk vanaf 14 jaar geen schoolgelden en boeken meer. Ouders dienen van alle kinderen , ook kleiner dan 14 jaar voor schooluniformen, een schooltas met schrift en schrijfbenodigdheden te zorgen maar dat lukt vanwege armoede vaak niet. Vandaar dat vanuit Stichting Amaidhi deze projecten van SAVE Trust (en van Karunalaya ) worden gesteund.

Bekijk hier een filmpje van een dans tijdens ons projectbezoek van 2018.

Hier vindt u een verslag van onze bevindingen tijdens het projectbezoek van 2018

india2018_593
dansen
microkrediet
blindmeisje
india2018_118
web17
mary_en_anvesh_indira
web16
bijeenkomst
spandoek