Sponsorprogramma Don Bosco School

De Don Bosco English Medium School is een Engelstalige school  die wordt gerund door de Franciscan sisters of St. Joseph die ook het St. Thomas Hospital exploiteren.

Sinds 2008 heeft Amaidhi een sponsorprogramma voor de opleiding van meisjes op deze school. Het gaat om meisjes uit gezinnen die te arm zijn om het schoolgeld en boekengelden te kunnen betalen. Amaidhi kiest ervoor om alleen meisjes in het sponsorprogramma op te nemen omdat meisjes en vrouwen in India gediscrimineerd worden, ook als het gaat om het krijgen van (vervolg)opleidingen en werk.  Op het platteland worden veel meisjes rond hun 15e uitgehuwelijkt; samen met de schoolleiding beoogt Amaidhi deze illegale 'child marriages' te voorkomen. Door een meisje 8 jaar lang in het Engels onderwijs te geven heeft ze een betere kans op doorstroming en een beter betaalde baan dan wanneer ze alleen in de plaatselijke taal Telegu wordt geschoold.

Vanaf het begin van het project tot nu, mei 2021, zijn er  84 meisjes 'geadopteerd' door sponsors in Nederland. Een aantal van hen is inmiddels afgestudeerd. De meisjes komen vaak van ver en verblijven daarom doordeweeks en sommige ook in de weekends in het hostel van de school.

De meisjes beginnen in standard 3 als ze 7-8 jaar zijn aan het sponsorprogramma (standards 1 en 2 zijn kleuterklassen, 3 is te vergelijken met groep 4 in Nederland). Het laatste jaar van hun sponsoring is 10e standard als de meisjes 15-16 jaar zijn en eindexamen doen (te vergelijken met 4 VMBO). In dit jaar ontvangen ze ook extra begeleiding als voorbereiding op hun eindexamen. De eerste 18 meisjes zijn in 2008 geadopteerd door stichting Paulus Mundial uit Wijchen, verbonden aan de Paulusschool aldaar. Zij deden aan het eind van het schooljaar, 2016/2017 hun examen.

In 2010 adopteerde Stichting WIR-school uit Lent 4 meisjes die inmiddels ook zijn afgestudeerd. Openbare basisschool De Kranepoort in Gouderak nam sinds 2011 deel aan het sponsorprogramma met 4 meisjes die ook deze opleiding hebben afgerond. Daarnaast zijn er de nodige particuliere donateurs die een of meerdere meisjes onder hun hoede hebben genomen.

Alle donateurs hebben zich verplicht jaarlijks een bedrag per leerlinge te doneren, voor een periode van acht jaar op rij. Dan is voor het betreffende meisje de lagere  en middelbare schoolopleiding afgerond. Er zijn drie factoren die de hoogte van de schoolgelden bepalen:  De kosten voor het onderwijs blijven jaarlijks stijgen, onder meer door eisen van de Indiase overheid.  Verder schommelt de koers van de rupee erg waardoor de inflatie hoog is. Ook verschilt per standard de hoogte van het schoolgeld: voor het eindexamenjaar zijn de kosten dubbel zo hoog als in de 3e standard. Om al deze redenen hebben we in 2016 besloten een fonds te vormen om kostenstijgingen op te vangen. We willen onze donateurs hier namelijk niet mee belasten. We vinden het belangrijk dat sponsors 8 jaar lang hetzelfde bedrag blijven betalen. De belangrijkste bijdragen voor dit fonds kwamen van gastouderbureau Kinop in Nijmegen die een eigen goede-doelenstichting heeft: de Kinop foundation. Dit fonds heeft het sponsorprogramma twee jaar achtereen gesteund. Ook kregen we 700 euro van de vrienden en vriendinnen van ons bestuurslid Nathalie de Haan. Dat geld kwam uit een spontane inzameling ter gelegenheid van haar huwelijk in juli 2016. Sinds 2018 heeft Amaidhi ook besloten elke 5 jaar het sponsorgeld te verhogen wanneer een sponsor 'instapt' en een nieuw meisje gaat financieren. Zo streven we ernaar kostendekkend te werken door tekorten op te vangen via het schoolfonds en om de 5 jaar het sponsorbedrag te verhogen. Per 2020 is het sponsorbedrag 200 euro per jaar en is het bijvoorbeeld ook mogelijk om samen met een andere sponsor een meisje te steunen zodat een sponsor maar 100,- per jaar betaalt . Op deze manier is het sponsoren van meisjes hopelijk voor iedereen die dat wil in Nederland mogelijk.

Nederlandse sponsors ontvangen bij aanvang van de sponsoring een  paspoort van hun sponsormeisje waarin achtergrondgegevens over haar talenten, haar religie, haar gezin, financiële situatie en adres staan vermeld. Met kerstmis vindt een uitwisseling plaats en ontvangen sponsormeisjes kerstkaarten en sturen een tekening en kerstwens met voortgangsrapport naar Amaidhi. Wij zorgen dat de sponsors dit weer krijgen evenals het overgangsrapport aan het einde van het schooljaar. Schooljaren lopen van juni tot april. In 2020 en 2021 heeft de regering bepaald wegens de maandenlange lockdown van de scholen dat het schooljaar 2020-2021 verlengd wordt tot juli 2021 (en wellicht langer).

Ontwikkelingen in 2020 en 2021

Amaidhi heeft in 2020 en 2021 behalve schoolgelden ook geld voor boeken van alle sponsormeisjes betaald bij uitzondering. Gezien de enorme financiële effecten van de pandemie (ook ouders van meer bemiddelde leerlingen betalen nauwelijks schoolgelden) is dit hard nodig. Sinds het begin van dit sponsorproject betalen enkele bestuursleden ook uniformen voor de meest arme meisjes onder de sponsorkinderen. Dit waren er in 2021 7. In 2021 heeft Amaidhi 5198,- overgemaakt aan school- en boekgelden en uniformkosten.
Sangeetha Kondamudi studeerde in april 2021 in de 10e standard af. haar sponsors berichtten haar te willen blijven steunen. Hartelijk dank aan hen! Sr. Krupa gaf al aan dat ze een intelligente leerlingen is waarvan de moeder ernstig gehandicapt is en haar vader al lang geleden overleden. Vandaar dat besloten is haar studie in +1 en +2 (te vergelijken met 5 HAVO en 6 VWO) te bekostigen. Zo worden haar kansen op vervolgonderwijs en/of beter werk en een betere toekomst voor haar en haar familie vergroot. Het bedrag van haar sponsoring is 680,- is dus flink hoger dan het bedrag voor een regulier sponsormeisje.

 

Er is een digitale uitwisseling met de sponsormeiden via Facebook (zoek op 'Amaidhiptparru'). Hier plaatst de schoolleiding nieuws op. Ook is er in 2021 een You Tubekanaal account geopend; hierdoor worden ook video's van open dagen en andere festiviteiten toegankelijk voor Nederlandse sponsors. Met name de dansen zijn erg in trek. Amaidhi attendeert alle sponsors per mail wanneer er nieuws is.

De meisjes en jongens zwaaien!

 

image00100
groupnov20202
image00019
image00004
j_vineela_viii_class_0
wilde_ganzen_logo_2019_compact_pay-off
f6a557a6-c7f2-47ff-adfc-71f4a6d1ef1e
Varshita - 01
parru27
2 rectrices
M Madhuri VIdec2015- 02