Privacy

Dossier persoonsgegevens

In dit dossier is vastgelegd hoe Stichting Amaidhi omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld.

Ook is de privacyverklaring van de stichting in dit dossier opgenomen, en staat beschreven hoe het privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting van doen hebben.

Stichting Amaidhi hanteert het volgende systeem voor de vastlegging van persoonsgegevens:

-Voorletters:

-Naam:

-Adres:

-Postcode:

-Woonplaats:

-Nieuwsbrief: per post of digitaal

-Emailadres: Het emailadres is optioneel en wordt alleen gevraagd aan donateurs die de nieuwsbrief per email wil ontvangen

Dit zijn gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor onze administratie. Wij vragen bewust geen gegevens die we niet nodig hebben en die de privacy meer raken, zoals telefoonnummers (het staat de donateur of informatievrager wel vrij om dit te geven), rekeningnummers en geboortedata.

Onze donateursadministratie wordt lokaal beheerd op een spreadsheet op een PC bij bestuurders Dilia Hunsche en Peter Deurloo.

Nieuwe donateurs melden zich aan bij het secretariaat dat wordt bemand door bestuurder Dilia Hunsche. Zij verwerkt de nieuwe aanmeldingen zodra ze binnenkomen.

Afmeldingen komen eveneens binnen bij het secretariaat.De afmeldingen worden eveneens meteen verwerkt door bestuurder Dilia Hunsche. Afmeldingen worden nog 2 jaar in het systeem bewaard. Daarna wordt de betrokkene uit het systeem verwijderd.

Ook de gegevens van fondsen die Stichting Amaidhi steunen zijn in de genoemde spreadsheet vastgelegd.

Etiketten: Het afdrukken van etiketten doen wij zelf, we besteden die niet uit aan een bedrijf.

Privacyverklaring
Stichting Amaidhi legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift. Wij verstrekken uw gegevens niet aan externe partijen, met uitzondering van banken voor de verwerking van incassomachtigingen en dan alleen de gegevens die voor de verwerking noodzakelijk zijn.

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreft, zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan info@amaidhi.nl Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat via dit e-mailadres of via Stichting Amaidhi, De Kluijskamp 1271 6545 JK Nijmegen.

Stichting Amaidhi zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

De spreadsheet donateursadministratie wordt lokaal beheerd op een PC bij bestuurder Dilia Hunsche. Bestuurder Dilia Hunsche maakt iedere maand een back-up van de systemen. De back-up staat op een losse schijf die zij bewaart in een afsluitbare lade.

De privacytaak bij Stichting Amaidhi is belegd bij bestuurder Dilia Hunsche.

madurai2
parru27
madurai1
img_1071