Leren werven

Training fondsen werven in India
Wilde Ganzen en Smile foundation India hebben de handen ineengeslagen en in 2017 cursussen fondsenwerving in India zelf georganiseerd. Change the Game Academy verstrekt deze cursussen wereldwijd vanuit het idee om de verantwoordelijkheid voor fondswerving weer terug te leggen bij de hulpvragende organisatie in het land zelf.

Amaidhi deelt dit standpunt en is dankbaar dat onze partners hieraan kunnen deelnemen. Via deze cursussen wordt gereedschap aangereikt om een fondsenwervingsplan te maken, nieuwe donoren te benaderen (en niet alleen eerdere bevriende gevers), informatie gegeven over pr etc.

‘Local fundraising’ gaf inzicht in het fondsenwerven op lokaal niveau. Sr. Leo Josephine en sr. Selvi namen hieraan deel namens St. Joseph’s Hospital en Vasantha Kumar namens Karunalaya. ‘Mobilising support’ behandelt ‘claimstaking’: het opvragen van subsidies bij de lokale, regionale overheid.

Sr. Susmitha namens St. Thomas Hospital, Vansantha Kumar en Manuel Price vanuit Karunalaya en sr. Selvi van St. Joseph’s Hospital volgden deze cursus.

Dit past in het streven van onze stichting om projecten steeds meer op eigen benen te laten staan. Zo investeerden we in zonneboilers voor het St. Thomas Hospital en aanverwante projecten en steunen we de poging van Karunalaya om een winkeltje te starten dat jongens en meisjes opleidt tot winkelbediende. Bij St. Thomas Hospital proberen we een regenwateropvang te realiseren. Dat deden we eerder al bij St. Joseph's Hospital.

smile1-680x453
zonnebolier_dak_st_thomas_hospital
nieuw_logo_wilde_ganzen
afbeelding_022
deze_actie_wordt_ondersteund_door_wilde_ganzen_banner_met_nieuw_logo
009_7