Kinop Foundation helpt 'onze meiden'

De Nijmeegse Kinop Foundation ondersteunt de meisjes van de Don Bosco School in PT Parru in hun opleiding. Ze heeft 3.000 euro aan Amaidhi gedoneerd. Daarmee hebben we een fonds gevormd waarmee financiële tegenvallers in dit beurzenproject worden opgevangen. 52 meisjes uit straatarme gezinnen krijgen, met steun van Nederlandse sponsors, een Engelstalige opleiding. Maar de sponsorbijdragen blijken niet toereikend om de stijgende kosten op te vangen.

De laatste jaren heeft India een inhaalslag gemaakt wat betreft het aantal kinderen dat naar school gaat. Toch gingen er eind 2015 nog steeds 38 miljoen van de 208 miljoen kinderen tussen 6 en 13 jaar niet naar school (cijfers van de Verenigde Naties). Dit zijn vooral dochters van Dalits, de groep van kastelozen. Veel meiden worden thuis gehouden om te werken.

Stichting Amaidhi heeft sinds 2006 een sponsorprogramma voor meisjes in de Indiase deelstaat Andra Pradesh. Deze meisjes zijn veelal Dalits uit arme gezinnen, vaak met één ouder. Ze krijgen Engelstalig onderwijs op de Don Boscoschool in P.T. Parru. Doordat deze meiden les krijgen in het Engels in plaats van de lokale taal Telugu hebben ze hierna betere kansen op een vervolgopleiding en werk.

meisjesbuitenles.jpg
rd5
6th_class2012