Jan en Corrie liepen naar Polen

Onze bestuursleden Jan en Corrie Vincent zijn zondag 9 maart 2013 vertrokken voor een sponsorwandeltocht naar Polen. Daar kwamen ze aan bij de Zwarte Madonna van Czestochova op 9 mei, precies op schema. Op 14 mei keerden ze terug naar Nederland. Met de sponsortocht haalden ze geld op voor het SIP Kinderhuis van Noori Saleem (zie bij projecten). Ze hebben al meer dan 10.000 euro bijeengezameld.

Volg hun verichtingen via hun blog.

janencorrie