Educatie SAVE Trust

Op de algemene websitepagina over SAVE Trust kon u meer  lezen over de achtergrond van deze ngo en een aantal projecten. Het verschaffen van educatieve voorzieningen en het steunen van bachelor studies van gehandicapte jongeren staan centraal op deze bladzijde.

Studies voor gehandicapte studenten

Momenteel volgen 2 getalenteerde gehandicapte arme jongeren een bachelorstudie die gefinancierd wordt door 2 fondsen en particuliere giften. Dileep Nutakki, een waarschijnlijk hoogbegaafde jongen met een orthopedische beperking is in 2019-2020 gestart met de HBO- studie Elektrotechniek (Civil Engineering). Het fonds Frangipani zou aanvankelijk 3 van de 4 jaar een bedrag van  314,- per jaar betalen. Twee giften vullen dit bedrag aan tot 750,- per jaar. SAVE Trust zelf committeerde zich om het hele 4e collegejaar te bekostigen. Corona en de hieruit voortvloeiende lockdowns hebben echter voor studievertraging gezorgd en het ziet ernaar uit dat Dileep een jaar extra nodig heeft. Ook het feit dat hij geen middelen heeft om de online colleges te volgen werkte in zijn nadeel. Frangipani heeft daarop toegezegd om een extra studiejaar te financieren en de kosten voor een laptop en dongle (toegang to mobiele WIFI) van 437,- voor haar rekening te nemen. Hartelijk dank! Ook het voorgaande studiejaar, +2, intermediate college (vergelijkbaar met 6 VWO) werd grotendeels door Frangipani betaald en door een Amaidi-donateur. Venkat Sai is een jongen met een cerebrale handicap die de driejarige bacheloropleiding Computer Technology volgt. Hij streefde ernaar om in mei 2021 af te studeren maar ondervond dezelfde problemen als Dileep. Het fonds dat hem jaarlijks voor 750,- steunt is ook bereid om een extra collegejaar te bekostigen evenals de kosten van een laptop en dongle. We zijn dit fonds eveneens erg dankbaar!

Stichting Amaidhi heeft bij eerdere studies van gehandicapte jongeren kunnen bemiddelen. Het fonds Frangipani heeft twee studenten gesteund om hun PABO-diploma te halen. In 2017 studeerde Prabhu Teja Kancherla af, een jongen met een orthopedische beperking. In 2108 verwierf de slechtziende Nagalakshimi Cheropalli haar diploma als PABO-docent. Tijdens haar studie in 2015 heeft ze een award van de staat Andra Pradesh ontvangen vanwege haar uitmuntende studieresultaten. Bijzonder is dat Nagalakshimi per januari 2021 een baan als docente aan een basisschool heeft gekregen in een klas van 7-8 jarige kinderen. Een gift van 100,- aan Stichting Amaidhi wordt besteed aan werkkleding en voeding omdat ze vanwege de lockdown een aantal maanden geen salaris heeft ontvangen. SAVE Trust blijft haar bijstaan in de contacten met onderwijsinstanties om alle vereiste documenten aan te leveren. Het Nijmeegse fonds Frangipani heeft beide opleidingen gesponsord met 500,- per jaar en het resterende geld is privé bijgelegd door Amaidhi-bestuursleden. We hebben eveneens kunnen bemiddelen in de samenwerking tussen SAVE Trust en het Lilianefonds die de middelbare school opleiding van 5 gehandicapte leerlingen overnam van een ander fonds in 2015.

De overheid van Andra Pradesh hanteert een voorrangsbeleid bij sollicitaties voor overheidsbanen. Jongeren krijgen voorrang, naar vastgestelde quota in percentages op basis van handicap, sociaal economische achtergrond (backward of scheduled caste) en gender (meisjes). SAVE Trust blijft deze doorzetters, ook na hun afstuderen begeleiden op weg naar werk.

Educatieve materialen voor mijnwerkerskinderen

in 2019 is SAVE Trust begonnen met de uitvoering van een project van educatieve materialen en bijles aan 40 mijnwerkerskinderen. Het betreft school uniformen, schooltassen met een schrift, pennen, potloden en huiswerkbijles (tuition) . Tot standard 9, tot hun 14e jaar kunnen arme kinderen gratis naar een overheidsschool maar schooluniformen, schoenen, schooltassen met inhoud zijn verplicht en daarvoor dienen ouders te zorgen. De mijnwerkersfamilies zijn echter te arm om deze materialen te betalen. Het project dat startte in juni 2019 omvat twee schooljaren. Het zou tot mei 2021 duren en komt ten goede aan kinderen die achter liggen qua leerprestaties omdat ze vanwege kinderarbeid onregelmatig naar school gaan. Dit project heeft SAVE Trust al enkele jaren in andere delen van Peracherla uitgevoerd en het is deel van een meerjaren plan. SAVE Trust streeft ernaar alle kinderen van de mijnwerkersfamilies naar school te laten gaan en door educatieve materialen en bijles te verschaffen, te zorgen dat er geen drop outs meer zijn en ze geen kinderarbeid meer uitoefenen. Voorafgaand aan elk soortelijk project praat SAVE Trust met alle families en geeft voorlichting in een 'awareness campaign'. Thema's zijn bijv de rechten van kinderen, het wettelijk verbod op kinderarbeid, de voordelen van educatie op de lange termijn. Tegelijkertijd blijft SAVE Trust ook in gesprek met overheidsambtenaren omdat educatie en het zorgen voor materialen zodat deze kinderen naar school kunnen, uiteindelijk een zaak van de overheid is. Door Corona en de lockdowns van de scholen in 2020 is pas eind 2020 deel 1 afgesloten. Het fonds Casterenshoeve sponsort dit project waarvoor we zeer erkentelijk zijn en heeft tot nu toe 2 gedetailleerde voortgangsverslagen ontvangen. De verwachting is dat in juli 2021 de lockdown wordt opgeheven en scholen weer opengaan. SAVE Trust heeft in de lockdowns ook deze groep kinderen begeleid in buitensporten en spelen en het lezen van krantenartikelen. De huiswerkbijlesdocente heeft met andere stafleden er zo voor gezorgd dat de kinderen toch educatief begeleid werden zodat alle kinderen in beeld bleven en in contact met SAVE trust.

Covid project voor kinderen van migranten:

Op het Nederlandse journaal waren midden 2020 de beelden te zien van grote groepen migranten die met hun kinderen op de arm, vaak honderden kilometers  dwars door India liepen. In maart 2020 werd door de overheid een  plotselinge lockdown afgekondigd waardoor veel migranten die in een andere staat werkten, hier moesten blijven. Aangezien  deze migranten niet bij hun families in hun eigen staat waren konden ze zich niet registreren voor de voedselpakketten die de overheid verstrekte en door de lockdown konden ze ook geen geld verdienen met  werken. Ze verkeerden dus in een penibele situatie qua financiën en voedselzekerheid. Na enkele maanden werd hen toegestaan naar huis te gaan waarna grote groepen migranten zich op weg begaven, vaak zonder geld en voeding. Eenmaal in hun thuisregio aangekomen was hun financiële situatie nog steeds ernstig omdat ze geen geld meebrachten door de werkloosheid van de laatste tijd.  SAVE Trust heeft een project gestart voor 50 migrantenkinderen van 6-12 jaar en hun families die in Guntur wonen. Aan hen werden schooluniformen, schoenen, schooltassen met een dik schrift, schrijfbenodigdheden, papier, lineaal, passer uitgedeeld. Dit was een grote stimulans om na de lockdown weer naar school te gaan omdat hun ouders deze verplichte materialen niet konden betalen. Ook (wasbare) mondkapjes en zeep werden uitgedeeld en de kinderen en ouders kregen voorlichting over de risico's van besmetting en het gebruik van deze middelen. Het fonds Frangipani dat ook studies van gehandicapte studenten steunt, zie de betreffende websitepagina heeft hier hulp geboden. Frangipani bemiddelde voor deze noodhulp bij een ander fonds waardoor 2000,- beschikbaar gesteld werd. Hartelijk dank! Een bestuurslid van Stichting Amaidhi heeft de aanvullende 237,- gedoneerd.

Wij zijn ervan onder de indruk hoe SAVE Trust overheidssubsidies gebruikt om mensen te helpen. Zo heeft deze NGO ook een NCLP school opgezet voor kinderen van standard 1 tm 5 (6-11-jarigen) van ouders die als peperplukkers werken Deze ouders namen hun kinderen mee om op de velden te werken. SAVE Trust heeft hier voor een paar honderd kinderen een stokje voor kunnen steken: de NGO haalt de kinderen 's ochtends op en brengt ze na school naar hun ouders. De overheid stort op een rekening van elk kind dat niet werkt totdat hij/zij 14 jaar is een bedrag aan rupees. Dat wordt ingezet vanaf 14 jaar voor schoolgelden en boekgelden. De overheid betaalt namelijk vanaf 14 jaar geen schoolgelden en boeken meer. Ouders dienen van alle kinderen , ook kleiner dan 14 jaar voor schooluniformen, een schooltas met schrift en schrijfbenodigdheden te zorgen maar dat lukt vanwege armoede vaak niet. Vandaar dat vanuit Stichting Amaidhi deze projecten van SAVE Trust (en van Karunalaya ) worden gesteund.

web16
web14
web13
web12
web10
web7
india2018_118
web11
dansen
bijeenkomst