Kinderopvang- en wijkcentrum SAVE Trust

Wereldwijd werken er 168 miljoen kinderen. India telt als land de meeste kindarbeiders ter wereld. Daar werken zo'n 13 miljoen kinderen; vooral in steengroeven, in de kledingindustrie, op de velden en als huishoudelijke hulp. In 2001 werkten er in Andra Pradesh, de staat waar SAVE Trust is gevestigd, 136.000 kindarbeiders en alleen al in het Guntur district 92.000. Door de impact van Corona en de lockdowns is de armoede toegenomen.  De overheid, samen met politie, kinderbescherming en organisaties als SAVE Trust voert veelal acties uit waarin kinderen die werken, worden meegenomen en tijdelijk in een opvangcentrum ondergebracht. Ouders die hun kinderen komen ophalen moeten beloven hun kind niet meer te laten werken. Dit biedt geen oplossing op lange termijn omdat deze kinderen uiteindelijk na enkele dagen weer moeten werken en niet naar school gaan.
SAVE Trust streeft sinds 1997 ernaar middels allerlei projecten kinderarbeid terug te dringen.  Sinds 2019 is de ngo bezig om een langgekoesterde droom waar te maken: de bouw van een rehabilitatiecentrum waar kinderen kunnen verblijven die eerder kinderarbeid verrichtten.  Dit centrum zal ook als wijkcentrum gaan fungeren voor hun ouders en andere arme dorpelingen. Het centrum komt tot stand op verzoek van arme dorpelingen die ook meedenken in de dienstverlening die er zal worden geboden.

Voortgang bouwproces

Momenteel is de begane grond van dit gebouw gerealiseerd (fase 1), op het plafond (fase 2) na. SAVE Trust bouwt ook nog een eerste verdieping (fase 3). Amaidhi zoekt fondsen om fase 2 van dit project te realiseren: een plafond voor de begane grond. Straks gaat deze zogeheten roof slab dienst doen als vloer van de eerste verdieping. Om deze tweede fase van het gebouw te realiseren is 14.608,- euro nodig. Wie daaraan wil bijdragen, kan een bedrag overmaken naar de rekening van Stichting Amaidhi, NL76 RABO 0167 9446 81 onder vermelding van 'SAVE Trust roof slab'. Wilde Ganzen steunt de bouw van deze roof slab. De organisatie geeft 50 cent bij iedere ingezamelde euro.

SAVE Trust heeft met behulp van donateurs een perceel van 2145 m2 aangekocht in Damarapalli Village, Tadikonda Mandal in het Guntur district. Hier is in 2021 de bouw van dit rehabilitatie- annex wijkcentrum gestart.  In dit gebied werken veel hele gezinnen in de dagbouw in de steengroeves. Twintig tot 25 meisjes en het zelfde aantal jongens uit arme mijnwerkersgezinnen kunnen hier terecht voor liefdevolle verzorging van 's ochtends vroeg (voor het ontbijt) tot 's avonds na het avondeten. De kinderen worden ofwel door hun ouders gebracht en gehaald of door het team van SAVE Trust. SAVE Trust zal dus ook geld gaan inzamelen voor een bus. Ouders zijn natuurlijk ook buiten deze uren altijd welkom; de meeste ouders bezoeken hier ook het wijkcentrum in het gebouw. De kinderen ontvangen schooluniformen, boeken, schriften, schrijfgerei, schoenen en verder alles wat nodig is om naar school te gaan.  De overheid betaalt schoolgelden en boeken tot kinderen 14 jaar zijn; er zijn echter ook andere materialen nodig om naar school te kunnen gaan anders is dat niet mogelijk.  Deze ouders zijn echter te arm om die te financieren. Vandaar dat bovengenoemde middelen dus ook worden gegeven. In het centrum is een huiswerkbegeleider die de kinderen na school helpt met wiskunde, computerles, les in Engels, Hindi en Telegu (de plaatselijke taal). Het doel is te zorgen dat deze kinderen geen school drop outs worden en ook na hun 14e jaar kunnen doorstuderen. Een doel is ook dat kinderen kind kunnen zijn dus er wordt uitdrukkelijk ook tijd en ruimte voor spelen en sport vrijgemaakt. Behalve opvang voor kinderen van 8 tot 14 jaar komt er ook een Day Care Centre in het gebouw voor kinderen van 2 tot 8 jaar. Dit zijn broertjes en zusjes van de schoolgaande kinderen die hier overdag vertoeven maar ook kinderen van migrant workers die in de maanden maart, april en mei hier op de velden werken. Moeders nemen babies natuurlijk mee als ze werken omdat zij nog borstvoeding krijgen. Maar alle kinderen die ouder zijn dan 2 jaar worden ook meegenomen naar het werk van hun ouders omdat er geen opvang is; op deze manier worden kinderen geleidelijk aan vertrouwd met kinderarbeid. SAVE Trust wil dit voorkomen door deze Day Care voor peuters en kleuters en opvang voor schoolgaande kinderen aan te bieden. Voor weeskinderen of kinderen die niet opgevangen kunnen worden door familie wil SAVE Trust meer zorg beschikbaar stellen. Op loopafstand is een lagere school voor 6- tot 12- jarige kinderen en de middelbare school is per fiets en bus te bereiken. Er zijn plannen om bij het gebouw koeien te houden en een moestuin aan te leggen en genoeg speelruimte. Gedacht wordt aan zonnenpanelen en zonnenboilers (ten behoeve van heet water en een drinkwaterfilterinstallatie.
Ouders van deze kinderen en andere mensen uit de doelgroep zijn afkomstig uit de dorpen Phanidaram, Adavitakkellapadu, Pedapalakaluru, Bandarupalli, Perecherla, Visadala, Chinnapalakaluru, Adivitakkelapadu, Gorlavaripalem, Summerpet, Ponnekallu, Lam, Swarna Bharathi Nagar, Mallavaram and Dokiparru.
Ongeveer 2000-2500 mensen per jaar kunnen de twee gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw gebruiken tijdens bijeenkomsten en cursussen.  De dienstverlening van SAVE Trust zal de komende jaren ook ten goede komen aan  2500-3000 andere arme gezinnen.  Zij zijn afkomstig uit sloppenwijken en achtergebleven gebieden rond Guntur Rural Mandal. De centrale Indiase regering en overheid van Andra Pradesh bouwen vlakbij huizen voor hen. Vier kilometer verwijderd van het centrum in Lam Village en in Damarapalli Village zelf verstrekt de overheid momenteel gratis land aan allerlei arme families. Het gaat in totaal om 809371 m2. SAVE Trust verwacht zo veel families te kunnen ondersteunen.

De gemeenschappelijke ruimtes worden gebruikt voor: bewustzijnscampagnes over gezondheidsproblemen van vrouwen,  moeder- en kind zorg, rechten van vrouwen en kinderen zoals bijv. het recht op onderwijs en de illegaliteit van kinderarbeid en van kindhuwelijken, methodes om kinderarbeid te voorkomen, welzijns- en ontwikkelingsprogramma's voor vrouwen zoals bijv. beroepsomscholing en het verstrekken van andere bestaansmiddelen, instructie over milieu, afvalverwerking en preventie van ziekten, steun aan mensen met handicaps, voorlichting over overheidssubsidies voor educatie, kinderopvang, alfabetiseringsprojecten etc. SAVE Trust voert sinds 1997 al deze programma's en cursussen uit in de buitenlucht. Met de komst van dit centrum is er voor het eerst ook de mogelijkheid om deze binnen te laten plaatsvinden. Op het moment dat kinderen geen kinderarbeid meer verrichten omdat ze naar school gaan valt er voor hun ouders inkomen weg. Door allerlei trainingen leren ouders hier ook beroepsvaardigheden waarmee ze ander werk dat beter betaald is, kunnen vinden. Hierdoor worden de levensomstandigheden van hele families verbeterd.  een andere factor die bijdraagt aan meer welvaart en welzijn is het feit dat de kinderen die doorstuderen ook betere banen bemachtigen en daardoor hun familie kunnen onderhouden.

Een Nederlands fonds heeft zich gecommitteerd om de eerste 47.000,- euro voor haar rekening te nemen waar we erg blij mee zijn. Januari 2023 is de bouw zover gevorderd dat de benedenverdieping bijna gereed is; er is nu 14.000 euro nodig voor het dak dat ook de ondergrond voor de bovenverdieping vormt. Hiervoor is 14000 euro nodig; een bedrag waaraan Stichting Amaidhi 2000 euro bijdraagt.

 

 

 

web15
web6
web5
web4
web1
dansen
bijeenkomst
web6