Waterproject St. Thomas Hospital

 

Wij steunen een duurzaamheidsproject: wateropvang, waterhergebruik en zonne-energie. St Thomas Hospital heeft hiervoor een meerjarenplan ontwikkeld.

Dit plan bestaat uit de volgende fases:

  • installatie van zonneboilers (al gerealiseerd, zie hieronder)
  • scheiding van waterstromen in zwart. grijs en chemisch vervuild water (al gerealiseerd, zie hieronder)
  • constructie van een regenwateropvang en opvangbakken (het project van 2020 en 2021)
  • scheiding van regenwater en water van de riool tank
  • opslag van het regenwater in opvangbakken
  • installatie van zonnenpanelen ten behoeve van elektriciteit

In 2013 en 2014 zijn er met een meerwaardepremie van Wilde Ganzen zonneboilers neergezet op het dak van het ziekenhuis, het bejaardentehuis in Chembarambakkam en het weeshuis op St. Thomas Mount.  Dit kostte 7710 euro. Zonneboilers ('solar water heaters') bevatten water dat door langdurige verhitting door de zon geleidelijk aan verhit wordt.  Het ziekenhuis verbruikt per dag veel heet water. Door de cycloon eind 2016 zijn de zonneboilers grotendeels vernield. We zijn Wilde Ganzen uiterst dankbaar dat dit fonds wederom meewerkte om ook de nieuwe zonneboilers te installeren in 2017.

Regenwateropvang

Slechts 2-3 weken per jaar kan er moesson water worden opgevangen in bassins. De waterbehoefte per dag vanuit het ziekenhuis, de polikliniek, de school voor verpleegkundigen, het klooster en het hostel is 80.000 liter. Gedurende 9-10 maanden per jaar dient er water te worden gekocht dat wordt vervoerd met de tankauto die Amaidhi in 1997 heeft geschonken. De kosten per jaar die aan water, het salaris van de chauffeur en de diesel worden betaald bedragen 21.868 euro. Dit is een gigantische kostenpost voor dit armenziekenhuis dat geen overheidssteun ontvangt. Een factor die ook meespeelt zijn de milieu eisen die de overheid stelt; al het water dient gefilterd te worden. Water afkomstig van het lab en vervuild door medicatie is het lastigste te filteren. Aanvankelijk was er sprake van dat er ook een grote filterinstallatie (een 'sewage treatment plant' of een 'effluent plant') bekostigd moest worden maar in 2019 bleek dat St. Thomas Hospital gebruik kan maken van een filterinstallatie, een community treatment plant, buiten het terrein, van de gemeente. Water vervuild door medicatie en rioolwater wordt geleid naar deze gemeentelijke filterinstallatie. Het lopende project beoogt pijpleidingen aan te leggen die de stromen scheiden. Gestreefd wordt het grijze water van het wassen van kleding en persoonlijke hygiëne op te vangen en uiteindelijk naar bloembedden en waterbakken te leiden. Regenwater vanaf het dak van de St. Theresa of child Jesus School of Nursing, van het dak van de kapel en de overkapping van de overdekte parkeerplaats wordt ook geleid naar waterbakken.  In 2020 is met behulp van een 50 % meerwaarde premie van Wilde Ganzen van 3895 euro en 4485 euro van de Schumacher Kramer Foundation en bijdragen van Amaidhi donateurs 12661 euro bijeengebracht. De congregatie betaalde zelf ook een deel; de totale kosten bedroegen 11.6168 euro. Eind 2021 verwachten we dit project af te kunnen sluiten waarna het eindreport, indien gewenst uiteraard beschikbaar is voor iedereen.

 

rexlinesite1
logowg
a_zonneboiler
Afbeelding 374
img_8083
tsunami_watersnood_website
foto4
a_ziekenhuis