Waterproject St. Thomas Hospital

 

Wij steunen een duurzaamheidsproject: wateropvang, waterhergebruik en zonne-energie. St Thomas Hospital heeft hiervoor een meerjarenplan ontwikkeld.

Dit plan bestaat uit de volgende fases:

  • installatie van zonneboilers (al gerealiseerd, zie hieronder)
  • scheiding van waterstromen in zwart. grijs en chemisch vervuild water (al gerealiseerd, zie hieronder)
  • constructie van een regenwateropvang en opvangbakken (het project van 2020 en 2021)
  • scheiding van regenwater en water van de riool tank
  • opslag van het regenwater in opvangbakken
  • vervanging chassis truck met drinkwater.

In 2013 en 2014 zijn er met een meerwaardepremie van Wilde Ganzen zonneboilers neergezet op het dak van het ziekenhuis, het bejaardentehuis in Chembarambakkam en het weeshuis op St. Thomas Mount.  Dit kostte 7710 euro. Zonneboilers ('solar water heaters') bevatten water dat door langdurige verhitting door de zon geleidelijk aan verhit wordt.  Het ziekenhuis verbruikt per dag veel heet water. Door de cycloon eind 2016 zijn de zonneboilers grotendeels vernield. We zijn Wilde Ganzen uiterst dankbaar dat dit fonds wederom meewerkte om ook de nieuwe zonneboilers te installeren in 2017.

Tankauto voor watervoorziening, actie 2022

St. Thomas Hospital heeft zijn waterproject afgerond met de aanschaf van een nieuw chassis voor de truck waarmee het drinkwater vervoert. Amaidhi investeert hiermee in duurzaamheid.
Het afgelopen jaar werden de leidingen vernieuwd en werd de onbehandelbare rioolwaterstroom (stroom van riool- en ander afvalwater, zie hieronder) afgekoppeld van de stroom van recyclebaar water. Het opvangbekken voor regenwater werd verbeterd. Dat wordt gebruikt voor irrigatie van het groen rond het ziekenhuis. Maar het zorgt
vooral voor het op peil brengen van het weggezakte grondwater. Zo kan er weer water opgepompt worden. De waterbehoefte van het ziekenhuis is echter zo groot – 80.000 liter drinkwater per dag – dat er ook nog steeds water moet worden gekocht, zeker in de droge tijd.

Daarvoor heeft het ziekenhuis 25 jaar geleden, toen wij Stichting Amaidhi in het leven riepen, een watertruck aangeschaft. Met steun van de Schumacher Kramer Foundation was dat één van de eerste projecten van Amaidhi. Een kwart eeuw later kwam er een vervolg aan dit project. Het nieuwe chassis kostte 32.174,15 euro. Stichting Van der Linden Fonds gaf 20.973 euro. Wilde Ganzen gaf een premie van ruim 9.000 euro. Ook St Thomas Hospital droeg bij, waardoor het hele aankoopbedrag beschikbaar kwam.

Regenwateropvang, actie 2021

Slechts 2-3 weken per jaar kan er moesson water worden opgevangen in bassins. De waterbehoefte per dag vanuit het ziekenhuis, de polikliniek, de school voor verpleegkundigen, het klooster en het hostel is 80.000 liter. Gedurende 9-10 maanden per jaar dient er water te worden gekocht dat wordt vervoerd met de tankauto die Amaidhi in 1997 heeft geschonken. De kosten per jaar die aan water, het salaris van de chauffeur en de diesel worden betaald bedragen 21.868 euro. Dit is een gigantische kostenpost voor dit armenziekenhuis dat geen overheidssteun ontvangt. Een factor die ook meespeelt zijn de milieu eisen die de overheid stelt; al het water dient gefilterd te worden. Water afkomstig van het lab en vervuild door medicatie is het lastigste te filteren. Aanvankelijk was er sprake van dat er ook een grote filterinstallatie (een 'sewage treatment plant' of een 'effluent plant') bekostigd moest worden maar in 2019 bleek dat St. Thomas Hospital gebruik kan maken van een filterinstallatie, een community treatment plant, buiten het terrein, van de gemeente. Water vervuild door medicatie en rioolwater wordt geleid naar deze gemeentelijke filterinstallatie. Het lopende project beoogt pijpleidingen aan te leggen die de stromen scheiden. Gestreefd wordt het grijze water van het wassen van kleding en persoonlijke hygiëne op te vangen en uiteindelijk naar bloembedden en waterbakken te leiden. Regenwater vanaf het dak van de St. Theresa of child Jesus School of Nursing, van het dak van de kapel en de overkapping van de overdekte parkeerplaats wordt ook geleid naar waterbakken.  In 2020 is met behulp van een 50 % meerwaarde premie van Wilde Ganzen van 3895 euro en 4485 euro van de Schumacher Kramer Foundation en bijdragen van Amaidhi donateurs 12.661 euro bijeengebracht. De congregatie betaalde zelf ook een deel; de totale kosten bedroegen 14.608 euro. Eind 2021 hebben we dit project af kunnen sluiten.

 

 

rexlinesite1
logowg
a_zonneboiler
Afbeelding 374
img_8083
tsunami_watersnood_website
foto4
a_ziekenhuis