Archief

Hier vindt u afgesloten projecten en eerder verschenen publicaties.

Voor de nieuwsbrieven - ook die uit eerdere jaren - kunt u kijken bij de rubriek Nieuwsbrieven.

Projecten

Steun aan St. Joseph's Hospital

Amaidhi heeft de kliniek St. Joseph's Hospital de afgelopen jaren diverse donaties in geld en goederen gedaan:
lees verder...

Projectrapport St. Joseph's Hospital 2002

Voor de toerusting van het St. Joseph's Hospital schreef Amaidhi in 2002 een projectrapport.
lees verder...

Chennai Tailoring Team

In de sloppenwijk Kalyanapuram in het noorden van Chennai (Madras) is met hulp van Stichting Amaidhi de kleermakersopleiding Chennai Tailoring Team opgezet.
lees verder...

Na de Tsunami

Stichting Amaidhi heeft vanaf het moment dat de tsunami eind december 2004 Chennai trof geld ingezameld voor de leniging van de noden. Wij hebben meer dan 100.000 euro voor dit doel ontvangen. Dat is besteed aan noodhulp- en wederopbouwprojecten van Karunalaya Social Service Society onder leiding van dr. Paul Sunder Singh.
lees verder...

Marialaya

Onder de naam Marialaya vangen zusters van Don Bosco in Chennai meisjes op die op straat zwerven of vanuit de dorpen richting Chennai trekken en daar in de p
lees verder...

Zonta Resource Centre

Aids is in India een groot probleem. Zonta Resource Centre is een opvanghuis voor vrouwen met hiv en aids in Chennai. Ze krijgen er een dak boven hun hoofd, medische begeleiding en een zinvolle dagbesteding.
lees verder...

Reisverslagen

Reisverslag Peter Deurloo projektbezoek 2008

Reisverslag Peter Deurloo projektbezoek 14 januari- 3 februari 2008

lees verder...

Erik van Oosterhout in India

Erik van Oosterhout uit Beuningen was in 2009/2010 in India en werkte toen bij het project Karunalaya.
lees verder...

Overig

Projectenreis 2015

Onze bestuursleden Corrie en Jan Vincent zijn woensdag 16 december 2015 in India aangekomen voor een reis langs onze projecten. Zij beleven de nasleep van de enorme overstromingen in Chennai. Hieronder vindt u hun verslag.
lees verder...

Nieuwsberichten

Vraag en Aanbod steunt schooltassenproject

De Wijchense kringloopwinkel Vraag en Aanbod geeft 500 euro voor het schooltassenproject van Karunalaya.
lees verder...

Emmaus Bilthoven steunt dokter Sr. Rexline

De projectencommisie van Emmaus Bilthoven heeft 1.750 euro bijgedragen aan het wederopbouwproject van het St. Thomas Hospital na de overstroming van december 2015.
lees verder...

Computerswizzards in opleiding

In februari 2014 heeft de Don Bosco School in PT Parru 12 gloednieuwe computers gekocht en geïnstalleerd. Daar heeft Amaidhi geld voor ingezameld.
lees verder...

Gezondheidswerkers kennen iedereen

De tien gezondheidswerkers van de kliniek St. Joseph's Hospital in Kamalapuram kennen iedereen in de dorpen waar ze werken.
lees verder...

Airtel sponsort voetbalteam Karunalaya

Het voetbalteam van de straatkinderen van Karunalaya dat meedoet aan het WK voetbal voor straatkinderen heeft een sponsor gevonden: het telefoniebedrijf Airtel. Daarmee is het zeker geworden dat de voetballers af kunnen reizen naar Rio.
lees verder...

Gebroeders van den Bosch stichting helpt schoolkinderen

De Gebroeders van den Bosch Stichting heeft 5.000 euro gedoneerd voor de aanschaf van schooluniformen. Scholieren raakten hun unformen kwijt in de verschrikkelijke watersnood die Chennai in december 2015 teisterde.
lees verder...

De nieuwsbrief 2014 is uit!

De eerste nieuwsbrief van 2014 is uit.
lees verder...

Nathalie trouwt, India krijgt een cadeau

Ons bestuurslid Nathalie de Haan is in juli 2016 getrouwd. Haar collega's hebben ter gelegenheid van dit heuglijke feit een inzameling gehouden die maar liefst 700 euro heeft opgeleverd. Dat geld komt ten goede aan een nog nader te bepalen project.
lees verder...

Volg Karunalaya op het WK

Een team van straatkinderenopvang Karunalaya vertegenwoordigt India op het WK Voetbal voor Straatkinderen in Rio.
lees verder...

Actie: een tas voor een tas

lees verder...

Teken de petitie: een dag voor het straatkind

Karunalaya maakt zich nu sterk voor het uitroepen van een internationale straatkinderendag.
lees verder...

Actie voor slachtoffers cycloon

Wilde Ganzen heeft toegezegd onze actie voor de slachtoffers van de cycloon in december 2016 te ondersteunen.
lees verder...

Sponsormeisjes op Facebook!

De meisjes die via Amaidhi worden gesponsord op de Don Bosco School in PT Parru, hebben nu een eigen Facebookpagina ('Amaidhi Ptparru').
lees verder...

Een Tas voor een Tas

Ardi van Oosterhout van de vormselwerkgroep in Beuningen die Karunalaya al vele jaren steunt, heeft samen met Thea en Ingrid op de oranjevrijmarkt in het Gofferpark 350 euro bijeengehaald met de actie Tas voor een Tas.
lees verder...

In actie voor zonneboilers

Stichting Amaidhi voert samen met Wilde Ganzen actie voor de plaatsing van zonneboilers op het St. Thomas Hospital in Chennai.
lees verder...

500 euro voor straatkinderen

Zaterdag 28 februari 2015 hebben we van kringloopwinkel Vraag en Aanbod in Wijchen 500 euro ontvangen als bijdrag in de de aanschaf van 400 schooltassen met pennen, schriften en boeken voor kinderen in India.
lees verder...

Superactie van vormelingen Beuningen

Dit jaar voeren de kinderen die in Beuningen het vormsel doen in de Corneliuskerk (Parochie H. Johannes XXIII) weer actie voor de straatkinderen van Karunalaya. En hoewel ze maar met zijn tienen zijn, hebben ze al een prachtig bedrag bijeen verzameld.
lees verder...

Een mooi bezoek van Paul Sunder Singh

Paul Sunder Singh, de directeur van Karunalaya, was van 15 tot en met 18 september 2015 in Nederland.
lees verder...

Inspiratiewand in Wijchen

In de bibliotheek van Wijchen heeft Henk van Haeften een wand ingericht met spullen over India en de projecten van Stichting Paulus Mundial en Stichting Amaidhi.
lees verder...

Straatkinderen Karunalaya naar WK

Kinderen van het straatkinderenproject Karunalaya, dat wij al vele jaren steunen, gaan meedoen aan het WK Voetbal voor Straatkinderen. We gaan uiteraard de voorbereidingen volgen.
lees verder...

Peter Deurloo reist door India

Peter Deurloo, voorzitter van stichting Amaidhi, reisde in januari 2013 langs de vijf projecten van Stichting Amaidhi.
lees verder...

Jan en Corrie reizen langs de projecten

Onze bestuursleden Jan en Corrie Vincent maken een reis langs onze projecten.
lees verder...

Sponsors voor onze meisjes...

Het waren er 46. Maar sinds mei 2013 krijgen maar liefst 51 meisjes in PT Parru (Andhra Pradesh) een opleiding dankzij sponsoren in Nederland. Dat zijn Nederlandse scholen, maar ook particulieren. Ze verplichten zich een meisje gedurende de hele opleiding van acht jaar te blijven steunen.
lees verder...

Indrukwekkende tekeningen

De straatkinderen die worden opgevangen door Karunalaya hebben tekeningen gemaakt voor de vormelingen in Beuningen.
lees verder...

Actie voor schooltassen succesvol

De jaarlijkse actie voor de aanschaf van schooltassen voor straatkinderen is ook in 2013 weer met een mooi resultaat afgesloten. Alle acties voor dit project brachten 3.554 euro op. De kinderen die op 9 maart 2013 het vormsel deden brachten 1.221 euro bijeen via eigen inzameling en collectes in de Corneliuskerk in Beuningen. De vormelingen uit Beuningen steunen dit project nu al 13 jaar.
lees verder...

Hulp fondsen na overstroming

Voor hulp na de grote overstroming van Chennai hebben we een gift gekregen van de Schumacher-Kramer Stichting van ruim 4.000 euro.
lees verder...

De computers komen er!

De Don Bosco School in PT Parru krijgt zijn computerlokaal. We hebben onze geldwerving begin november 2013 met succes afgerond. Het geld is inmiddels naar Wilde Ganzen overgemaakt. Die geeft een bonus van 55 procent en maakt het geld over naar de Franciscan Sisters of St. Joseph. Zij zijn verantwoordelijk voor deze school op het platteland van Andhra Pradesh. De school richt een lokaal in met 12 computers met internetverbinding.
lees verder...

Rugzakjes: geld jongeren en fonds

De jongeren die in Beuningen het vormsel hebben gedaan, hebben, samen met het kerkvolk een geweldig bedrag gedoneerd voor de straatkinderen in Chennai.
lees verder...

Jan en Corrie liepen naar Polen

Onze bestuursleden Jan en Corrie Vincent zijn zondag 9 maart 2013 vertrokken voor een sponsorwandeltocht naar Polen. Daarmee halen ze geld op voor het SIP Kinderhuis van Noori Saleem (zie bij projecten).
lees verder...

Ralph reist door India

Ralph Brieskorn reisde in januari 2013 samen met de Amaidhi-bestuursleden Nathalie de Haan en Peter Deurloo naar India om onze projecten te bezoeken.
lees verder...

Boten_0
wg_logo-full-color2
karunalaya_tsunamiwebstie
img_5461
janencorrie_2_2