ANBI

Stichting Amaidhi staat voor maximale transparantie: financiƫle en projectinhoudelijke gegevens zijn te raadplegen via deze website en via een nieuwsbrief die minimaal eenmaal per jaar verschijnt.

ANBI
Amaidhi is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogeheten ANBI. Dat betekent onder meer dat donateurs hun donaties als giften mogen aftrekken van de belasting.

Sinds juni 2022 is Stichting Amaidhi ook erkend als goed doel door de Belgische Belastingdienst. Dat betekent dat giften voor Belgische donateurs aftrekbaar zijn van de belastingen. Nadere informatie hierover volgt binnenkort.

Gegevens in het kader van de ANBI-status:

Naam:
Stichting Amaidhi - Hulp aan India

Contactgegevens:
Adres: De Kluijskamp 12-71, 6545 JK Nijmegen
Telefoon: 024-3773520
E-mail: info@amaidhi.nl
Website: www.amaidhi.nl

Kamer van Koophandel
KvK Midden-Gelderland (Nijmegen): nr. 41261594
RSIN-nummer: 807534523

Doelstelling:
Amaidhi steunt projectmatig ngo's in India op het gebied van armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs, emancipatie en opvang van (straat)kinderen.

Bestuurssamenstelling:
Drs. Peter Deurloo, voorzitter
Dr. Nathalie de Haan, secretaris
Drs. Dilia Deurloo-Hunsche, bestuurslid
Dhr. Jan Vincent, bestuurslid
Mevr. Corrie Vincent, bestuurslid
Dhr. Juus van Haaren, penningmeester

Beloningsbeleid:

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis zonder enige betaling. Stichting Amaidhi heeft geen betaald personeel in dienst. Alle donaties voor projecten gaan voor 100 procent naar die projecten.

Verklaring omtrent beheerskosten

Financieel jaaroverzicht:
Om onze meest recente jaarrekening te bekijken kunt u hier klikken. Onze jaarrekening wordt gratis opgemaakt door BDO.

Amaidhi is lid van Partin, belangenorganisatie en keurmerk voor kleine goede doelen.

Amaidhi onderschrijft de Donateursbelofte.

Het is ook mogelijk deze jaarrekening op papier toegezonden te krijgen. Maak dan 10 euro over op rekening: NL76 RABO 0167 9446 81 t.n.v. Stichting Amaidhi, Hulp aan India, o.v.v. Jaarrekening.

Jaarverslagen en beleidsplannen:

Jaarverslag 2023

Beleidsplan 2023

Beleidsplan 2022
Jaarverslag 2022
Jaarekening 2022
Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021
Samenvatting beleidsplan 2021
Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2020
Samenvatting Beleidsplan 2020
Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2019
Samenvatting Beleidsplan 2019
Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2018
Samenvatting Beleidsplan 2018
Jaarrekening 2017
Jaarverslag 2017
Samenvatting Beleidsplan 2017
Jaarrekening 2016
Samenvatting Beleidsplan 2016
Jaarrekening 2015
Jaarverslag 2015
Samenvatting Beleidsplan 2015
Jaarrekening 2014
Jaarverslag 2014
Samenvatting Beleidsplan 2014
Jaarrekening 2013
Jaarverslag 2013
Samenvatting Beleidsplan 2013
Jaarrekening 2012
Jaarverslag 2012

a_fair
a_minischooltje
a_niewsbrievenweb
a_vissershaven
a_dorpswerk
partin_logo
donateursbelangen-badge